Покаянные молитвы ко Святому причащению

Полное описание: Покаянные молитвы ко Святому причащению - для наших любимых читателей.

Три канона к Причастию

1. Канон покаянный к Господу нашему Иисусу Христу

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF);

на русском языке (онлайн, скачать: PDF).

Аудио:

2. Канон молебный к Пресвятой Богородице

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, скачать: PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF) ;

Аудио:

3. Канон Ангелу-Хранителю

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, скачать: PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF) ;

на русском языке (онлайн, скачать: PDF).

Аудио:

Молитвенная подготовка ко Святому Причащению во время Светлой седмицы состоит из Пасхального канона и Последовании ко Святому Причащению.

Пасхальный канон

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии ( онлайн, скачать PDF );

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF);

Каноны ко Святому Причащению (совмещенные) с ударениями

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
Готовясь к причащению, совмещенный канон можно читать вместо трех отдельных канонов.

Глас 6-й, песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Господу Иисусу Христу

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Ангелу хранителю

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.
Иисусу:
Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Седален, глас 6-й

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Б о­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́ со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Песнь 5

Песнь 6
Кондак покаянного канона

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Песнь 7
Песнь 8
Песнь 9

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитвы предначинательные перед чтением канонов

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ангелу хранителю

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу на русском языке

Ирмос: Как по суше пройдя Израиль по бездне морской стопами, гнавшегося фараона видя тонущим, «Богу победную песнь воспоём,» воскликнул.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Ныне я, грешный и обременённый, к Тебе, Владыке и Богу моему приступаю; не смею взирать на небо, только молюсь: дай мне Господи ум, оплакивать дела мои горько.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

О, горе мне грешному! Больше всех людей я окаянен, покаяния нет же во мне. Дай мне Господи слёзы, оплакивать дела мои горько.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Безумный, окаянный человек, в ленности время губящий, подумай о жизни своей и обратись к Господу Богу, и восплачь о делах своих горько.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Мать Божия Пречистая, воззри на меня грешного и от сети дьявола избавь меня, и на путь покаяния наставь меня, и восплачу о делах своих горько.

Ирмос: Нет столь святого, как Ты, Господи Боже мой, воздвигший силу верующих в Тебя, Милосердный, и утвердивший нас на камне Завета Твоего.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Когда поставлены будут престолы на Суде Страшном, тогда всех людей обличаться дела, горе там будет грешникам на мучения отсылаемым: это зная, душа моя кайся о злых делах своих.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Праведные возрадуются, а грешные восплачут, тогда никто не сможет помочь нам, но дела наши осудят нас, поэтому прежде конца покайся от злых дел своих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Горе мне великогрешному, делами и мыслями осквернённому, ни капли слёз не имеющему от жестокосердия; сегодня подымись от земли, душа моя, и покайся от злых дел своих.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Вот, взывает Госпожа, Сын Твой, и поучает доброе творить; я же грешный избегаю всегда добра, но Ты, Милостивая, помилуй меня, да покаюсь от злых моих дел.

Думаю о страшном дне и плачу о делах моих лукавых; как отвечу Бессмертному Царю и с каким дерзновением посмотрю на Судью я, блудный? Благоутробный Отец, Единородный Сын и Дух Святой, помилуй меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Связанный сегодня многими цепями грехов и содержим лютыми страстями и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению и взываю: помоги мне Дева, Матерь Божия.

Ирмос: Христос – моя сила, Бог и Господь! – Святая Церковь с благоговением громко поет, от чистого сердца празднуя Господа.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Путь здесь широк и удобен для предания сладострастью, но горько будет в последний день, когда душа от тела отлучаться будет: хранись от сего, человек, ради Царства Божьего.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Зачем обездоленного обижаешь, плату работнику не отдаёшь, брата твоего не любишь, к славе и блуду стремишься? Оставь это душа моя и покайся ради Царства Божьего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: О, безумный человек, доколе увязаешь, как пчела, собирая богатство своё? Ибо вскоре погибнет оно, как прах и пепел, лучше ищи Царства Божьего.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Госпожа Богородица, помилуй меня грешного, и в добродетели укрепи и соблюди меня, да нежданная смерть не похитит меня неготового; доведи меня, Дева, до Царства Божьего.

Ирмос: Божественным светом Твоим, Милосердый, с раннего утра к Тебе обращающихся души любовью озари; молю Тебя, возбуди светлое стремление знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, призывающего к Себе из мрака греховного.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Вспомни окаянный человек, как лжи, клевете, разбою, немощам, лютым зверям грехов порабощён ты; душа моя грешная, этого ли хотела ты?

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Трепещут мои члены, всеми сотворил грех: глазами смотрел непотребное, ушами слушал непотребное, языком вещал непотребное, всего себя геенне предал; душа моя грешная, этого ли хотела ты?

Читайте так же:  Дом молитвы что это такое

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Блудницы и разбойника покаяние Ты принял, Спаситель, я же один ленью греховной обременился и злым делам поработился: душа моя грешная, этого ли хотела ты?

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Дивная и скорая помощница всем людям, Матерь Божия, помоги мне недостойному, душа моя грешная того хочет.

Ирмос: Житейское море видя, волнуемое бурею искушений, в тихое пристанище Твоё укрывшись, взываю к Тебе: спаси от погибели жизнь мою, Многомилостивый!

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Жизнь на земле блудно прожив, и душу во тьму предав, ныне молю Тебя, Милостивый Владыка: освободи меня от сих деяний вражеских и дай мне разум творить волю Твою.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Кто творит то же, что и я? Как свинья лежит в нечистотах, так и я греху служу. Но Ты, Господи, вырви меня из зловония этого и дай мне сердце творить заповеди Твои.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Воспрянь окаянный человек к Богу, вспомнив свои согрешения и со стоном и плачем повергнись перед Творцом; Он же, Милосердный, даст тебе ум знать волю Его.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня, Пречистая и прими молитвы мои, и донеси их Сыну Твоему, да даст мне ум творить волю Его.

Душа моя, зачем богатеешь грехами, зачем творишь волю дьявола, на что надежду возлагаешь? Отстранись от этого и обратись к Богу с плачем, взывая: милосердный Господи, помилуй меня грешного.

Подумай, душа моя, о горьком смертном часе и страшном суде Творца и Бога твоего: Ангелы грозные возьмут тебя, душа и в вечный огонь введут. Прежде смерти покайся, вопия: Господи, помилуй меня грешного.

Ирмос: Печь, окропляющую росою, Ангел сотворил для святых отроков, Халдеев же опаляла она Божиим повелением; мучителя-царя это убедило воскликнуть: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Не надейся, душа моя, на тленное богатство и на неправедно накопленное; не знаешь кому всё это оставишь, но возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и быстро проходящую красоту, видишь, как сильные и молодые умирают, но возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Вспомни, душа моя, о вечной жизни, Царстве Небесном, уготованном святым и тьме кромешной и гневе Божием злым, и возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Припади душа моя к Божией Матери и помолись Той, Которая скорая помощница кающимся; да умолит Сына Христа Бога и помилует меня недостойного.

Ирмос: Из пламени на святых росу источил, и праведного жертву водою попалил; все совершаешь, Христос, одним хотением. Тебя превозносим во веки.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Почему не имею слёз, когда думаю о смерти, видя в гробе лежащего брата моего бесславного и безобразного? Что ожидаю и на что надеюсь? Только дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Почему не имею слёз, когда думаю о смерти, видя в гробе лежащего брата моего бесславного и безобразного? Что ожидаю и на что надеюсь? Только дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Верую, что придёшь судить живых и мёртвых, и все встанут в своём чине, старые и молодые, владыки и князья, девы и священники; где окажусь я? Ради этого вопию: дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Пречистая Богородица, прими недостойную молитву мою и сохрани меня от внезапной смерти, и даруй мне прежде конца покаяние.

Ирмос: Бога людям невозможно видеть, на Него не смеют взглянуть Ангелов полки; чрез Тебя же, Всечистая, явилось людям Слово во Плоти. Его величая, с небесными воинствами Тебя прославляем.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Ныне я к вам прибегаю Ангелы, Архангелы и все небесные силы у Престола Божия стоящие, молитесь к Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечной.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Ныне плачу перед вами святые патриархи, цари и пророки, апостолы и святители, и все избранники Христовы: помогите мне на суде, да спасёт Христос душу мою от силы вражеской.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне к вам возношу руки, святые мученики, пустынники, девственницы, праведники и все святые, молящиеся к Господу за весь мир, да помилует меня в час смерти моей.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Матерь Божия, помоги мне, на Тебя сильно надеющемуся, умоли Сына Твоего, да поставит меня недостойного справа от Себя, когда сядет судить живых и мёртвых. Аминь.

Владыка Христе Боже, Своими страданиями мои страсти исцеливший и Своими язвами мои язвы уврачевавший, даруй мне, много Тебе согрешившему, слёзы покаяния; сочетай моему телу благоухание Животворящего Тела Твоего, и услади мою душу Твоей Честной Кровью вопреки горечи, которой меня супротивник напоил. Возвыси мой ум к Тебе, к земле поникший, и возведи от пропасти погибели; ибо не имею покаяния, не имею умиления, не имею слезы утешительной, возводящей сынов к своему наследству. Омрачился я умом в житейских страстях, не могу согреться слезами любви к Тебе. Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровищница милосердия и доброты, даруй мне покаяние всецелое и сердце старательное в поиске Тебя. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне отражение Твоего образа. Оставил я Тебя, не оставь меня Ты, пойди и найди меня, возведи к пастбищу Твоему и причти меня к овцам избранного Твоего стада, напитай меня с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Читайте так же:  Молитвы о зачатии форум

Готовимся ко Святому Причащению

Для подготовки к Причащению нужно:
• соблюдать пост перед Причастием;
• посетить вечернее богослужения накануне Причастия;
• прочесть определенные молитвенные правила;
• воздерживается от пищи и пития, с полуночи предшествующего дня до самого Причастия;
• получить допущение до Причастия священником на исповеди;
• присутствовать на всем последовании Божественной литургии.

Приготовление к Причастию это (в церковной практике оно называется говением) продолжается несколько дней и касается как телесной, так и духовной жизни человека.
Телу предписывается воздержание, т.е. телесная чистота (воздержание от супружеских отношений) и ограничение в пищи (пост). В дни поста исключается пища животного происхождения — мясо, молоко, яйца и, при строгом посте, рыба. Хлеб, овощи, фрукты употребляются в умеренном количестве. Ум не должен рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться.
В дни говения надлежит посещать богослужения в храме, если позволят обстоятельства, и более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило: кто читает обычно не все утренние и вечерние молитвы, пусть читает все полностью, кто не читает каноны, пусть в эти дни читает хотя бы по одному канону.
Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению необходимо прочесть: Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, Канон молебный ко Пресвятой Богородице, Канон Ангелу Хранителю, а также Последование ко Святому Причащению.

Накануне Причащения надо быть на вечернем богослужении. Если этого не произошло по зависящим от вас причинам, то постарайтесь сказать об этом священнику на исповеди.
После полуночи уже не едят и не пьют, ибо принято приступать к таинству Причащения натощак. Утром прочитываются утренние молитвы и Последование ко Святому Причащению, кроме канона, прочитанного накануне.
Готовящийся ко Святому Причащению должен примириться со всеми и беречь себя от чувства злобы и раздражения, удерживаться от осуждения и всяких непотребных мыслей, разговоров, проводя время, насколько это возможно, в уединении, в чтении Слова Божия (Евангелия) и книг духовного содержания.
Перед Причащением необходима исповедь — вечером ли, или утром, перед литургией.

Видео (кликните для воспроизведения).

Без исповеди никто не может быть допущен ко Святому Причащению, кроме детей до 7 лет и случаев смертельной опасности.

Готовящийся причаститься должен заранее, до начала Литургии, прийти в храм.
Приняв Святые Тайны, следует не крестясь поцеловать край Чаши и тотчас отойти к столику, чтобы вкусить частицу антидора и запить теплотой. До целования напрестольного креста в руках священника из церкви уходить не принято. После этого нужно выслушать благодарственные молитвы (или прочесть их, придя домой).
В день Святого Причащения надо вести себя благоговейно и благочинно, дабы «достойно сохранить в себе Христа принятого».

Церковь не возбраняет делать существенные послабления детям. Правильнее всего будет в каждом конкретном случае советоваться со священником — памятуя при этом о главном: посещение храма, молитва, Причащение Святых Христовых Таин должны приносить ребенку радость, а не становиться тяжелой и нежеланной обязанностью.
В последнем случае с достижением определенного возраста внутренний протест, воспитывавшийся в ребенке не в меру усердными родителями, может излиться в самых неожиданных и неприятных формах.

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу

Глас 6

Песнь 1

Ирмо́с: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Богу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе, Влады́це и Богу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел моих горько.

Припев: Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел моих го́рько.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Богу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мати Божия Пречистая, воззри на мя грешного, и от сети диаволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на суди́щи стра́шнем, тогда всех челове́к дела́ облича́тся; го́ре та́мо будет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то ве́дущи, душе́ моя, пока́йся от злых дел твои́х.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ нам, но дела́ на́ша осу́дят нас; те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злых дел твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Увы́ мне великогре́шному, и́же де́лы и мы́сльми оскверни́вся, ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия; ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя, и пока́йся от злых дел твои́х.

Читайте так же:  Очень сильная молитва на беременность

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се, взыва́ет, Госпоже́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое, аз же гре́шный добра́ всегда́ бе́гаю; но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя, да пока́юся от злых мои́х дел.

Седа́лен, глас 6

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сыне Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен

Свя́зан мно́гими ны́не плени́цами грехо́в и содержи́мь лю́тыми страстьми́ и беда́ми, к Тебе прибега́ю, моему́ спасе́нию, и вопию́: помози́ ми, Де́во, Ма́ти Бо́жия.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний день, егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от сих, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Почто́ убо́гаго оби́диши, мзду нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́ не лю́биши, блуд и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́ моя, и пока́йся Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О, безу́мный челове́че, доко́ле углеба́еши, яко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? Вско́ре бо поги́бнет, яко прах и пе́пел: но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Госпоже́ Богоро́дице, поми́луй мя гре́шнаго, и в доброде́тели укрепи́, и соблюди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго, и доведи́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бога, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Воспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжам, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́; душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́?

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́ себе́ гее́нне предая́й; душе́ моя гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Блудника́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се, аз же еди́н ле́ностию грехо́вною отягчи́хся и злым дело́м порабо́тихся, душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ди́вная и ско́рая помо́щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́жия, помози́ мне недосто́йному, душа́ бо моя гре́шная того́ восхоте́.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Житие́ на земли́ блу́дно пожи́х и ду́шу во тьму́ преда́х, ны́не у́бо молю́ Тя, Ми́лостивый Влады́ко: свободи́ мя от рабо́ты сея́ вра́жия, и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Кто твори́т такова́я, я́коже аз? Якоже бо свиния́ лежи́т в калу́, та́ко и аз греху́ служу́. Но Ты, Го́споди, исто́ргни мя от гну́са сего́ и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Воспряни́, окая́нный челове́че, к Богу, воспомяну́в своя́ согреше́ния, припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́; То́й же, я́ко милосе́рд, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице Де́во, от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́ мя, Пречи́стая, и приими́ моли́твы моя́, и донеси́ я́ Сы́ну Твоему́, да даст ми ум твори́ти во́лю Его́.

Конда́к

Душе́ моя, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих и обрати́ся к Богу с пла́чем, зову́щи: милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́ моя, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бога: а́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т: у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла а́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Боже оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Не наде́йся, душе́ моя, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся бо сия́ не в́еси кому́ оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Боже, недосто́йнаго.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Не упова́й, душе́ моя, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́, ви́диши бо, яко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Боже, недосто́йнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Воспомяни́, душе́ моя, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м, и тьму кроме́шную и гнев Бо́жий злым, и возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Боже, недосто́йнаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Припади́, душе́ моя, к Бо́жией Ма́тери и помоли́ся Той, есть бо ско́рая помо́щница ка́ющимся, умо́лит Сы́на Христа Бога, и поми́лует мя недосто́йнаго.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся бо́ твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю смерть, ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна? Что у́бо ча́ю, и на что наде́юся? То́кмо даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Читайте так же:  Молитва на любовь парня к девушки

Ве́рую, яко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых, и вси во свое́м чи́ну ста́нут, ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы; где обря́щуся аз? Сего́ ра́ди вопию́: даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пречи́стая Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву мою и сохрани́ мя от на́глыя сме́рти, и да́руй ми пре́жде конца́ покая́ние.

Песнь 9

Ирмо́с: Бога челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Ны́не к вам прибега́ю, а́нгели, а́рхангели и вся Небе́сныя Си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии, моли́теся ко Творцу́ своему́, да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя.

Поми́луй мя, Боже, поми́луй мя.

Ны́не пла́чуся к вам, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы, апо́столи и святи́телие и вси избра́ннии Христо́вы: помози́те ми на суде́, да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ны́не к вам воздежу́ ру́це, святи́и му́ченицы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы и вси святи́и, моля́щиися ко Го́споду за весь мир, да поми́лует мя в час сме́рти моея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ма́ти Божия, помози́ ми, на Тя си́льне наде́ющемуся, умоли́ Сына Своего́, да поста́вит мя недосто́йнаго одесну́ю Себе́, егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых, ами́нь.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго.

Влады́ко Христе́ Бо́же, Иже страстьми́ Свои́ми стра́сти моя исцели́вый и я́звами Свои́ми я́звы моя уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животвор́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели: яко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, яже к Тебе любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Молитвы и подготовка к причащению

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

Видео (кликните для воспроизведения).

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Покаянные молитвы ко Святому причащению
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here