Главные утренние молитвы

Полное описание: Главные утренние молитвы - для наших любимых читателей.

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

Читайте так же:  Чем отличаются молитвы от мантры

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Утренние молитвы

Здесь собраны все молитвенные правила, с которыми можно начинать день.

Выберите нужное из меню:

 • На русском языке :
  • Утренние молитвы на русском языке
 • На церковнославянском языке :
  • Полное молитвенное правило
  • Краткое молитвенное правило
 • Краткие утренние молитвы :
  • От Серафима Саровского
  • Для детей
 • Утренние молитвы на праздники :
  • На Светлую Седмицу
  • От Пасхи до Вознесения
 • Отдельные молитвы на утро :
  • Оптинских старцев (краткая)
  • Оптинских старцев (полная)
  • Ангелу-Хранителю (краткая)
  • Ангелу-Хранителю (полная)
  • Молитва Господу (Отче наш)
  • Благодарственная Господу
  • Иисусу Христу
  • Богородице (Божьей матери)
  • Богородице (Деве Марии)
  • Песнь Пресвятой Богородице (Богородице Дево, радуйся…)
  • «Семистрельной» Божией Матери
  • «Казанской» Божьей Матери
  • Матроне Московской
  • Николаю Чудотворцу
  • Спиридону Тримифунтскому
  • Михаилу Архангелу
  • Святому Пантелеймону
  • Молитва Иоанна Кронштадтского
  • Сергию Радонежскому (на успех в делах)
  • Макария Великого
  • «Символ веры»
  • Псалом 90
 • На всякую потребу :
  • От лукавых духов
  • На сохранение от Диавола
  • На удачу
  • На торговлю
  • Перед работой
  • На процветание
  • За упокой души
  • Помянник об усопших
  • Помянник о живых
  • На возврат любимого
  • После завтрака (еды)
  • В дороге

В этом разделе представлены утренние молитвы на каждый день. В первой колонке вы найдете молитвенные правила для новоначальных христиан: это простые утренние молитвы на русском языке, сокращенные правила на церковнославянском языке и другие.

Во второй колонке представлены молитвы для опытных мирян на старославянском языке, они подходят для тех, у кого уже есть опыт в чтении молитв.

В третьей колонке собраны отдельные молитвы, которые могут пригодиться для чтения утром. Например, молитва Оптинских старцев на начало дня.

В четвертой колонке вы найдете основные молитвы, которые могут пригодиться для какого-либо начинания или случая.

Все молитвы представлены крупным шрифтом, а на старославянском языке обязательно с ударениями.

Что такое и какое бывает молитвенное правило

Православный верующий отличается от мирских людей тем, что в повседневной жизни соблюдает заповеди Божьи и пребывает в молитве. Молитвенное правило для начинающих — чтение определенных воззваний к Всевышнему и святым для приобретения более близкого познания Творца.

Для чего нужны правила

Христиане со стажем знают их наизусть, но у каждого православного человека должен быть «Молитвослов», наполненный текстами воззваний не только утренними и вечерними, но и на все случаи жизни.

Молитвенное правило — это перечень молитв. Для утра и вечера существует общий порядок священного чтения. В каждом индивидуальном случае духовный наставник корректирует молитвенное право, учитывая степень занятости человека, места его пребывания и духовного возраста.

Часто начинающие верующие бунтуют против чтения текстов, написанных святыми на трудночитаемом языке. Молитвослов написан на основе воззваний к Господу людей, которые совершили подвиг веры, прожили в чистоте и поклонении Иисусу Христу и были водимы Духом Святым.

Первый образец, ставший неотъемлемой частью молитвенного правила утренних и вечерних молитв, дал Своим последователям Сам Спаситель. «Отче наш» — основное воззвание, которым православные верующие начинают и заканчивают день. Ежедневное чтение молитвослова становится привычкой, наполняющей душу Божьей мудростью.

О важных церковных молитвах:

Церковь предлагает молитвенное правило для начинающих, чтобы младенческая в христианстве душа возрастала в действиях, угодных Творцу.

Ежедневный разговор с Создателем — это живое общение, а не пустой звук. Дерзновение общения со всемогущим Богом предусматривает разговор правильными словами, в которых нет пустоты.

Важно! Обращаясь к Всевышнему, православные тогда наполняются Божьим ведением и Его покровом, когда оставляют суету и полностью погружаются в молитву.

Читайте так же:  Молитва православная Отче наш читать

Как правильно вести себя при молитвенном общении

Молитвенное общение всех православных христиан совершается стоя, только престарелые и больные люди могут сидеть. Во время чтения молитвослова в признание своей греховности и несовершенства, показывая смирение, люди кланяются, кто до пояса, а другие совершают земные поклоны.

Видео (кликните для воспроизведения).

Некоторые православные совершают молитвенное общение, стоя на коленях. Святые апостолы выступали против такого поклонения, объясняя это тем, что только рабы встают на колени, детям этого делать не нужно. (Гал. 4:7) Однако, совершив какой-то грех, не воспрещается стоять в покорности на коленях, вымаливая прощение.

О молитвенных правилах:

Начинающие верующие порой не умеют правильно совершать крестное знамение. Пальцы правой руки следует сложить следующим образом:

 • мизинец и безымянный палец прижать к ладони, они означают, что Иисус был Богом и человеком одновременно;
 • большой, указательный и средний пальцы сложить воедино, троеперстно, как символ единства Отца, Сына и Святого Духа.

Рисуя в воздухе крест, сложенными пальцами касаются середины лба, затем опускают руку чуть ниже пупка, переходят к правому, а затем левому плечу, только после это совершают поклон.

Небрежное отношение к крестному знамению, по словам Иоанна Златоуста, вызывает радость только у бесов. Крестное знамение, совершенное с верой в благоговении, наполнено Божьей благодатью и является устрашающей силой для бесовских нападок.

Перед чтением духовных текстов следует постараться освободиться от суетных мыслей, это порой непросто, поэтому попробуйте представить великую жертву Христа и свое присутствие перед Ним в этот мир.

Никогда не совершайте своих молитв «для галочки», в духовном мире они будут пустым звуком. Вникайте в каждое слово воззвания к Спасителю, наполняясь Его благодатью и любовью.

Молитвенное правило — закон или благодать

Многих начинающих православных интересует вопрос, если молитва является свободным обращением к Творцу, то зачем ее подгонять под закон.

Саратовский игумен Пахомий на такое обращение уточняет, что нельзя путать свободу и вседозволенность. Свобода верующих состоит в дерзновении пребывания перед престолом Всевышнего, чего не могут позволить себе грешники и некрещеным. Вседозволенность возвращает верующего к прежней жизни, и вернуться под благодать воззваний к Спасителю потом намного труднее.

В духовном мире нет единого мнения относительно длительности и порядка моления перед Всевышним. Одни люди пребывают в благоговейном поклонении часами, а другие не могут выдержать и получаса.

Выработать в себе привычку ежедневно общаться с Творцом поможет регулярное, постоянное времяпровождение в чтении молитв, пусть это будет 15 минут и вечером.

Для начала следует приобрести «Молитвослов» и читать его. Порой православный человек понимает, что чтение по обязанности превращается в пустую привычку, если это случилось, то можно перейти, как это сделал святитель Феофан Затворник, к чтению псалмов и писаний из Библии.

Главное, ежедневно наполняться поклонением Творцу, входить в Его присутствие, чувствовать Его покровительство в течение дня. Евангелист Матфей писал, что для завоевания Царства Божьего нужно приложить силу. (Матф.11:12)

В помощь начинающему молитвеннику

Для православных верующих существует три молитвенных перечня.

 1. Полное молитвенное правило рассчитано на духовно стойких верующих, в число которых входят монахи, духовенство.
 2. Молитвенное правило для всех мирян состоит из перечня молитв, читаемых утром и вечером, перечень их можно найти в «Молитвослове»:
 • утром: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших;
 • вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть».

Серафим Саровский предложил еще одно краткое молитвенное правило для тех мирян, которые по каким-то причинам ограничены во времени или находятся в непредсказуемых обстоятельствах.

Оно состоит из чтения трижды каждой молитвы:

Особое внимание чтению духовных воззваний к Всевышнему Творцу и Спасителю следует уделять в период говения, перед принятием Таинства причастия и в час тяжелых жизненных испытаний.

Совет! Милость Божья сопутствует тем, кто начал общение с Богом утром, до завтрака, а закончил чтением духовных текстов перед ужином.

Моральная подготовка к совершению поклонения

Для начинающего православного верующего желательно приобрести «Молитвослов» на современном русском языке, чтобы читая написанное, вникать в каждое слово, наполняясь его силой и благодатью, получать наставление и поддержку.

Это совет Никодима Святогорца, который указывает на важность понимания каждого слова читаемого текста. Со временем многие тексты откладываются в памяти и читаются наизусть.

Перед чтением «Молитвослова» следует попросить Духа Святого показать, есть ли в сердце остатки обиды, горечи или раздражения. Мысленно простить всех обидчиков и попросить прощения у тех, с кем поступили несправедливо, так молятся православные.

По словам Тихона Задонского следует оставить всякий негативизм, ибо, как писал Григорий Нисский, Творец — Добрый, Праведный, Терпеливый, Человеколюбец, Добросердечный, Милующий, цель молитвенного правила преобразиться в образ Творца, приобрести все качества для человеколюбия.

Чтение молитв дома

Иисус Христос учил для общения с Ним уходить в свою молитвенную комнату, закрывши двери от окружающего мира. В каждой православной семье имеется уголок с иконами, правда, все реже там можно встретить лампадку.

Перед началом поклонения Богу следует зажечь свечу, желательно ее приобрести в храме. В семье, а это прообраз церкви, имеются свои правила, кто молится в уединении, а некоторые предпочитают делать это сообща, ведь много может усиленная молитва праведника. ( Иак. 5:16)

Феофан Затворник, проводивший много времени в поклонении Богу, пишет, что не надо спешить, приступая к молитвам. Совершив наложение крестного знамения, сделав поклоны, следует некоторое мгновение помолчать, входя в состояние поклонения и благоговения перед Богом. Каждое слово молитвы должно исходить из сердца, его надо не только понять, но и прочувствовать.

 • воздайте хвалу Творцу, Сущему на Небесах;
 • предоставьте под Его волю свою жизнь;
 • по-настоящему простите долги, проступки других людей, ибо это есть обязательные условия для прощения Богом каждого из православных;
 • попросите Его о милости в решении всех материальных проблем словами «хлеб насущный дай нам на сей день»;
 • провозгласите силу Божью в своей жизни и Его покров над вами и вашей семьей.
Читайте так же:  Молитва помощница в торговле

Если во время чтения «Молитвослова» на сердце появилось желание попросить Бога о какой-то нужде, не откладывайте его на потом, а сразу приносите перед молитвенным престолом Всевышнего.

Господь учит Своих детей быть постоянными и упорными в молитве на примере бедной вдовы (Луки 18:2-6), никакое прошение не останется у Него без ответа. Очень важно во время общения со Спасителем отбросить всю спешку, только в осмысленном воззвании можно достучаться до Бога.

По совету владыки Антония, чтобы не отвлекаться на время при ограничении в нем, следует завести часы, чтобы в нужный момент прозвенел звонок. Неважно, сколько времени длится молитвенное правило и сколько молитв прочитано, главное, что они полностью посвящены Богу.

Святитель Игнатий называет регулярные молитвы для грешников тяжелым трудом, праведники от общения со святыми и Троицей испытывают наслаждение.

Если мысли «убегают», не надо спешить, следует вернуться туда, где началось рассеянное чтение духовного воззвания и начать все сначала. Поможет сосредоточиться на читаемом тексте проговаривание всех воззваний вслух. Недаром говорят, что молитвы, прочитанные молча, слышит Бог, а проговоренные вслух — и бесы.

Силуан Афонский отмечал, что Бог не слышит слов сказанных при пустых мыслях и мирских делах.

Молитвенный дух укрепляет от регулярности, как тело спортсмена от тренировок. Закончив молитвословие, не надо сразу «набрасываться» на мирские суетные дела, подарите себе еще несколько минут пребывания в Божьей благодати.

Нужно ли читать молитвословие в течение дня

Однажды посвятив свою жизнь Господу, православные люди находятся под Его покровом всю свою жизнь.

В течение всего суетного дня не следует забывать призывать милость Отца словами «Благослови, Боже!», пройдя в испытании, получив награду или благословение, сделав успешно дело, не забудьте отдать всю славу Творцу словами «Слава тебе, Бог мой!» Попадая в переделки, при болезни и опасности, вскричи: «Спаси меня, Бог!» и Он услышит. Нельзя забывать и о благодарении Господа за все, что ниспослано свыше.

Перед приемом еды не следует забывать поблагодарить Творца за дарованную пищу, попросить Его благословение на принятие ее.

Постоянно пребывая в молитвословии, обретя привычку в любую секунду взывать, благодарить, просить, каяться перед Богом всем сердцем, а не пустыми словами, православный человек становится богомыслящим. Богомыслие помогает понять благость Творца, существование Небесного Царства и приближает православных к Богу.

Утренние молитвы на каждый день

Каждый новый день несет в себе новые трудности, падения и взлеты. Без божьей защиты нас быстрее настигает разочарование, уныние и беды. Молиться по утрам очень важно, чтобы в самом начале дня заручиться поддержкой Всевышнего.

Отче наш

Эта молитва является не просто универсальной, а обязательной для любого верующего христианина. Ее читают не только перед едой или в тяжелые моменты жизни, но и с утра. Открыв глаза и очнувшись ото сна, посвятите одну минуту чтению этой молитвы, чтобы отдать дань уважения небесам, ведь они пробудили вас и подарили еще один день жизни. Текст молитвы знаком всем и каждому:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Молитвы на материальное благополучие

О молитвах, которые в силах сделать нашу жизнь лучше, сказано многое. Но важно также и самим идти на встречу Богу. Ведь только с внутренней готовностью и осознанием истинного пути приходит помощь Небес.

Если вы столкнулись с денежными проблемами, вы тоже можете обратиться за помощью к Небесам. Важно только сделать это правильно, не с алчностью в душе, а прося Бога о необходимом. Узнать о молитвах на избавление от бедности на сайте православного монастыря.

Молитва пресвятой Троице

Для начала читается сам текст молитвы:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Затем можно трижды повторить: «Господи, помилуй», и завершить утреннюю молитву словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Святая Троица — это три воплощения Бога: Отец, Сын и Святой Дух. Каждая из этих составляющих является нашим помощников в земных делах. В совокупности, Троица — это и есть Бог, поэтому, читая данную молитву, вы просите нашего Создателя подарить свою милость и простить вам все ваши прегрешения — те, которые совершены преднамеренно, и те, с которыми совладать вам пока не удалось.

Молитва мытаря

«Боже, будь ко мне милостив, грешному», — так звучит самая простая из всех оберегающих молитв. Ее хорошо читать не только утром, но и перед любым начинанием, перед выходом из дома и перед трудным делом.

Не стоит недооценивать эти слова и думать, что молитва тем лучше, чем труднее и длиннее. Это абсолютно не так, потому что самое главное — это ваш духовный настрой и ваша вера, а не способности к запоминанию.

Читайте так же:  Молитва для успешного сдачи экзамена

Молитва Святому Духу

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Блаженный, души наши.»

Это простая молитва — довольно редкая, сложная для восприятия, но весьма действенная и древняя. Ее можно читать перед приемом пищи и с утра.

Еще одна несложная молитва, известная почти каждому христианину:

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Первую часть до «. помилуй нас» лучше читать три раза — как читается она в церкви по правилам. Это очень легкие молитвенный текст, и именно его большинство верующих читает с утра и перед сном.

Помните о том, что важен настрой. Не читайте молитвы будучи в плохом настроении или если ваши мысли заняты чем-то другим. Нужна полная концентрация, ведь вы общаетесь с Богом. Даже простые молитвенные слова о помощи будут услышаны, если они сказаны от чистого сердца. Удачи вам, и не забывайте нажимать на кнопки и

Утренние молитвы для начинающих

Если вы только недавно вступили на путь христианства и веры в Бога, то крайне важно начинать каждый день правильно. Ежедневные утренние молитвы для начинающих помогут вам прийти в нужное состояние на целый день.

Чтобы каждый день находиться под защитой Бога, необходимо видеть и понимать знаки, которые Он посылает нам, а также избегать греховных дел и мыслей. Лучшей помощью в этом будет всем известная молитва «Отче наш»:

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого».

Эту молитву необходимо читать в первую очередь: с ее помощью ваши разум и сознание настраиваются на нужную волну.

Утренняя молитва Ангелу-Хранителю

Ангел-Хранитель есть у каждого человека. Он оберегает тело от опасности и болезни, а душу — от неверных решений, ведущих к гибели. Чтобы ваш Ангел защищал и оберегал вас, о нем нужно помнить и молиться ему в начале каждого нового дня. Эту короткую молитву можно читать несколько раз, пока вы не ощутите уверенность в своих силах и покровительстве вашего Ангела-Хранителя:

«Ангеле Божий, мой покровитель и защитник! Не оставь меня в беде и горе, укрой от зла и проведи верной дорогой. Будь со мной рядом и не покидай меня, если я оступлюсь. Не отверни от меня свой лик, укажи мне правильный путь, угодный моему Господу. Аминь».

Молитва Деве Марии

Чтобы каждый ваш день был наполнен теплом и радостью, можно попросить покровительства и помощи у Богородицы. Эта молитва способна уберечь вас от беды и подсказать правильное решение в сложной ситуации:

«Святая Дева Мария, непорочная Богородица, Мать Господа моего! К Тебе смиренно взываю, и прошу помощи и покровительства в новом дне. Не оставь меня и укажи путь к смирению и христианской добродетели, усмири мою гордыню и укрой меня от всякого зла. Пусть утро нового дня наполнится радостью и Любовью к Тебе, сыну Твоему, Ангелам и всем святым. Аминь».

Утренняя молитва святому Пантелеймону

Святой Пантелеймон известен своим даром исцеления: по воле Господа он поднимал на ноги смертельно больных людей и творил чудеса всю свою жизнь. Молитва целителю Пантелеймону поможет вам, если вы больны, а также станет хорошим способом попросить о здоровье и процветании всех близких вам людей.

«Святой Пантелеймон, верный служитель Божий, чудотворец и мученик! Услышь меня, молящегося тебе, и не отвергни мои слова. К тебе прибегаю с прошением: исцели мои тело и душу, направь меня на путь радости и здоровья. Укрепи мою плоть и очисти мой дух от бремени греха перед Господом, не оставь нас, рабов Божьих, в болезни и тьме. Протяни руку и освободи нас Божьим прощением. Аминь».

Привлечь благополучие и процветание в свою жизнь вам помогут молитвы на удачу на каждый день. Мы желаем вам мира в душе и покровительства святых. Будьте счастливы и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитвенное правило

Итак, молитва для православного христианина — это беседа, общение с Богом. Обращение к Господу в молитве — потребность души верующего человека, недаром святые отцы называли молитву дыханием души.

Исполняя ежедневное молитвенное правило, нужно помнить о двух вещах.

Первое. Ежедневная молитва потому и называется правилом, что обязательна к исполнению. Каждый православный христианин молится утром и перед сном; он молится и перед едой, а после еды благодарит Бога. Христиане молятся перед началом всякого дела (работы, учебы и др.) и по его окончании. Перед началом работы читается молитва «Царю Небесный. » или специальные молитвы на начало всякого дела. По окончании дела обычно читается молитва Богородице «Достойно есть». Все эти молитвословия содержатся в православном Молитвослове.

Итак, в молитвенной жизни должна быть регулярность и дисциплина. Ежедневное молитвенное правило нельзя пропускать и молиться только тогда, когда захочется и будет настроение. Христианин — воин Христов, в крещении он принимает присягу на верность Господу. Жизнь всякого воина, солдата называется службой. Строится она по особому распорядку и уставу. И православный человек также несет свою службу, совершая молитвенное правило. Эта служба Богу проходит по уставам Церкви.

Второе, о чем следует помнить, исполняя правило: нельзя превращать ежедневную молитву в формальное вычитывание положенных молитвословий. Бывает, что священнику на исповеди приходится слышать: «Начал читать утренние молитвы и только на середине понял, что читаю вечернее правило». Значит, чтение было чисто формальным, механическим. Оно не дает духовных плодов. Чтобы исполнение правила не превратилось в формальную вычитку, нужно читать его не торопясь, лучше вслух или вполголоса, вдумываясь в смысл молитвы, стоя благоговейно — ведь мы предстоим Самому Богу и разговариваем с Ним. Собираясь молиться, нужно собрать себя, успокоиться, отогнать все житейские мысли и попечения. Если во время чтения молитв пришло невнимание и посторонние помыслы и мы перестали обращать внимание на читаемое, нужно остановиться и начать читать молитву заново, уже с должным вниманием.

Читайте так же:  Молитва Честному Кресту на латыни

Новоначальному христианину бывает трудно сразу читать полное молитвенное правило. Тогда с благословения духовного отца или приходского священника он может выбрать из Молитвослова хотя бы несколько утренних и вечерних молитв. Например, три или четыре, и молиться по этому сокращенному правилу, постепенно прибавляя по одной молитве из Молитвослова — как бы восходя «от силы в силу».

Конечно, человеку, делающему первые шаги в духовной жизни, непросто выполнить полное правило. Он еще многого не понимает. Церковнославянский текст для него пока еще сложен для восприятия. Следует приобрести небольшой словарь церковнославянских слов, чтобы лучше понять смысл читаемых текстов. Понимание и навык молитвы обязательно придет со временем, если человек искренне хочет понять прочитанное и не стоит на месте в молитвенной жизни.

В утренних молитвах христиане просят у Бога благословение на день грядущий и благодарят Его за ночь прошедшую. Вечерние молитвы готовят нас ко сну, а также являются исповеданием грехов минувшего дня. Кроме утреннего и вечернего правила, православный человек в течение всего дня должен хранить память о Боге и мысленно к Нему обращаться. Без Меня не можете делать ничего, — говорит Господь (Ин 15, 5). Всякое дело, даже самое простое, нужно начинать хотя бы с краткой молитвы о помощи Божией в наших трудах.

Очень многие матери грудных детей жалуются, что у них совсем не остается времени на ежедневное правило. Действительно, когда ребенок растет и о нем нужно заботиться днем и ночью, исполнять полное молитвенное правило очень непросто. Здесь можно посоветовать постоянно творить внутреннюю молитву в течение дня и во всех делах и заботах просить у Бога помощи. Это относится не только к матери маленьких детей, но и к любому православному христианину. Так наша жизнь будет проходить с постоянной памятью о Боге и мы не забудем Его в суете мирской.

Молитвы условно подразделяются на просительные, покаянные, благодарственные и славословные. Конечно, мы не только должны обращаться к Господу с просьбами, но обязаны непрестанно благодарить Его за бесчисленные Его благодеяния. И, главное, должны уметь видеть в своей жизни дары Божии и ценить их. Нужно взять за правило: в конце дня вспоминать все то хорошее, что было послано от Бога в день минувший, и читать благодарственные молитвы. Они есть в любом полном Молитвослове.

Кроме обязательного молитвенного правила, каждый православный человек может взять на себя и сугубое правило. Например, читать в течение дня каноны, акафисты. Особенность построения акафиста в повторяющемся многократно слове «радуйся». Поэтому он отличается особым радостным настроем. В древности в духовной жизни христианина особое место занимало ежедневное чтение псалмов.

Чтение канонов, акафистов, псалмов помогает в скорбные или тяжелые периоды жизни. Например, канон молебный Богородице (он есть в Молитвослове) читается во всякой скорби душевной и обстоянии, как сказано в самом его названии. Если христианин хочет взять на себя особое молитвенное правило (читать каноны или, например, творить молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» по четкам), он должен взять на это благословение духовного отца или приходского священника.

Кроме постоянного молитвенного правила, христианин должен регулярно читать Священное Писание Нового Завета.

Можно услышать такое мнение: зачем так часто обращаться к Богу со своими просьбами, молитвами? Господь и так знает, в чем мы имеем нужду. Мол, обращаться к Богу нужно лишь в особых случаях, когда это действительно необходимо.

Такое мнение — всего лишь оправдание собственной лени. Бог — Отец наш Небесный, и как всякому Отцу, Ему хочется, чтобы Его дети общались с Ним, обращались к Нему. И Божия благодать, и милость к нам не могут оскудеть никогда, сколько бы мы ни обращались к Богу.

Вспоминается такая притча:

В доме богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел священник. Стол был изысканный, и подали лучшие яства. Сели за стол. Все смотрели на священника и думали, что теперь он помолится перед едой. Но священник сказал: «Хозяин должен молиться за столом, он — первый молитвенник в семье».

Видео (кликните для воспроизведения).

Наступило неловкое молчание: в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой отче, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. К чему делать одно и то же каждый день, каждый год? Нет, мы не молимся». Священник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить “доброе утро”?»

Главные утренние молитвы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here