Молитвы при причастии читать

Полное описание: Молитвы при причастии читать - для наших любимых читателей.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я

Те́ло Твое́ свято́е, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́, недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стаго Те́ла и честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя, до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

Читайте так же:  Молитва вернуть любовь мужа к жене

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Молитвы перед исповедью и причастием

Духовное обновление являет важной задачей жизни для каждого христианина. Как правило, этого достигают исповедью и Причащением. С помощью исповеди можно очистить душу и подготовится к принятию Тайн Святого Писания. Во время Причастия каждый верующий человек воссоединяется с Господом Иисусом Христом. Это значит, что он обретает все блага, связанные с Божественной жизнью, наполняется силами, которые помогут ему творить добро. И исповедь, и Причащение требуют специальной молитвенной подготовки.

Какие молитвы читать перед исповедью и причащением

Исповедь по своей сути является покаянием в совершенных вольных или невольных прегрешениях. Цель этого ритуала получить отпущение своих грехов, чтобы получить на вечную жизнь после смерти в Царствии Божьем. Святые отцы считают исповедь вторым крещением. Это связано с тем, что ребенок во время ритуала крещения очищается от первородного греха, а в процессе исповеди верующему человеку предоставляется возможность очищения от грехов, свершенных им на жизненном пути.

Чтобы исповедь была принята и имела положительный результат нужно обязательно осознавать свои прегрешения и иметь искреннее желание искренне в них раскаяться и не повторять грехи в дальнейшем. Обязательно в душе должна быть искренняя вера в милосердность Бога. Также нужно верить в то, что даже самые тяжелые грехи будут опушены Великим Небесным Человеколюбцем — Иисусом Христом.

Когда человек готовится к исповеди или причастию, то ему нужно обязательно соблюдать утреннее и вечернее правило. Обязательные молитвы, которые входят в него, должны читаться в полном объеме. Подготовка к Причастию включает в себя саму исповедь и пост. Как правило, церковь требует, чтобы подготовка проводилась в течение 3-7 дней.

Причем каждый день помимо утренних и вечерних молитв требуется читать по одному канону, среди которых обязательно должны быть:

  • Канон покаянный к Господу нашему Иисусу Христу;
  • Канон молебный ко Пресвятой Богородице;
  • Канон Ангелу-Хранителю.В период подготовки к исповеди и причастию следует уделять вниманию и духовному воздержанию. Нельзя в этот период посещать какие-либо развлекательные или общественные мероприятия. Важно как можно больше времени проводить в одиночестве. Его нужно посвятить чтению Священного Письма и размышлениям о своей жизни. Необходимо перед исповедью и Причастием строго контролировать собственные действия и помыслы. Чтобы очищение было успешным, нужно избегать ссор и конфликтов с людьми из своего ближайшего окружения. А если вы находитесь с кем-либо в ссоре, то необходимо как можно быстрее помириться с этим человеком. При этом очень важно помнить о том, что делать это нужно из искренних побуждений, а не для галочки.

Непосредственно перед ритуалом причастия читается «Последование к Святому Причащению». Также обязательно в этот день посетить службу в церкви.

Православные молитвы перед причастием и исповедью

Исповедь и Причастие относятся к таинствам Православной церкви. При подготовке к данным ритуалам следует возносить специальные молитвы, которые будут способствовать очищению души от грехов.

Покаянные молитвы перед исповедью в храме

Особенно важными считаются искренние покаянные молитвы перед причастием и исповедью. Именно эти молитвенные тексты, проговариваемые с глубокой искренностью, свидетельствуют о том, что человек раскаивается в своих грехах и готов просить Господа об их отпущении и очищении души.

Молитва первая — текст на русском языке

Покаянная молитва в храме может звучать следующим образом:

Другая сильная покаянная молитва, которую можно произносить в храме звучит так:

Молитва перед причастием на принятие хлеба и вина (просфоры и святой воды)

Молитва перед причастием на принятие хлеба и вина очень важна. Это способствует освящению тела и духа верующего человека. В этот момент возникает желание творить добро и мысли озаряются на искреннюю службу Господу. Молитва ограждает человека от злых духов и ничто плохое никогда не сможет приблизиться к нему.

Читайте так же:  Псалом 33 текст молитвы на русском

«Просфора» означает в переводе с греческого языка«приношение». Этот хлеб специальной выпечки состоит из двух частей. Они символизируют земной и небесный мир. Каждая часть выпекается отдельно. Выполняется это в храме и в процессе выпечки читается Иисусова молитва. Две отдельно испеченных части соединяются вместе. Верхняя часть святого хлеба символизирует мир небесный, на ней ставится печать с изображением четырехконечного креста, на котором имеется надпись ХС или IC, что обозначает Иисус Христос.

Заказать просфору может каждый человек, который подал записку «О здравии» или «Об упокоении». После окончания литургии в храме выносят небольшие кусочки просфоры-антидоры. Принимать их нужно на ладони, сложенные крестом, при этом правая рука кладется на левую. Обязательно нужно поцеловать руку церковного служителя, который приносит дар. Съедать антидор следует в церкви, запивая его святой водой.

Принеся просфору домой, ее нужно положить на чистую скатерть рядом с иконами, а рядом поставить святую воду.

Перед вкушением просфоры читается такая молитва:

Просфору нужно есть над чистой белой тарелкой или над листом бумаги. При этом очень важно, чтобы ни одна крошка небесного хлеба не упала на пол. Просфору нужно только ломать, категорически запрещается резать ее ножом. Также нельзя ее предлагать некрещенным людям.

Просфору и святую воду допускается есть небольшими кусочками каждый день по утрам натощак. При этом каждый раз нужно проговаривать слова вышеприведенной молитвы.

Вечерняя молитва перед причастием и исповедью в домашних условиях

Молитва перед причастием и исповедью это обязательный ритуал для человека, который стремиться очистится от грехов.

Молитвенное обращение в этом случае состоит из трех канонов:

  • Покаянный к Господу нашему;
  • Молебельный к Пресвятой Богородице;
  • Канон Ангелю Хранителю.

Все перечисленные молитвы лучше взять из молитвенника и произнести их в наиболее приближенном к первоисточнику варианте. Это нужно делать в полном сосредоточении на собственных мыслях. Нельзя отвлекаться ни на что. Эти молитвы нужны для того, чтобы Господь вас услышал и отпусти все ваши грехи после Причащения. Кроме того такие молитвы перед обрядом очищения позволяют человеку получить душевное успокоение.

Кроме перечисленных молитв священнослужители рекомендуют прочитать перед Причастием дополнительно молитву святого Василия Великого.

«Владыка небесный, Господь наш и Спаситель наш Иисус Христос, Ты создатель всего вокруг и источник всей жизни. Ты, Сын безначального Отца, по великому своему милосердию облекшийся в плоть, был распят и погребен за нас, грешных, неблагодарных и бесчувственных. Ты обновил Своею Святой кровью грехом естество наше грешное! Ты сам бессмертный Царь безначальный, услышь меня раба Твоего грешного и прими мое искреннее покаяние. Услышь своим ухом то, что я изрекать буду: согрешил я, Всевышний, перед небом и перед Тобой. Недостоин я после согрешения своих поднять глаза на высоту небесной славы Твоей, осознаю, что сильно прогневал я тебя, преступив Твои заповеди и ослушавшись Твоих повелений.

Но искренне верю, что Ты, Господи, Человеколюбец, незлобивый, терпеливый и милостивый, не оставишь меня погибнуть в моих свершенных грехах после моего обращения. Ибо Ты сказал устами Своего пророка, что ты не хочешь смерти грешника, а хочешь, чтобы он к тебе обратился и жив остался. Ты не желаешь погибели людей, созданных тобой. Ты хочешь, чтобы все спастись и готов отпустить все прегрешения тех, кто искренне в них раскаялся и пришел к познанию истины Божьей. Поэтому я несчастный и грешный надеюсь на свое спасение,и возношу покаянную молитву свою. Прими меня, Господи, как разбойника, и как блудницу, и как мытаря, и отпусти мне мой грех. Ибо Ты, берущий грехи людей на себя, исцеляющий любые человеческие немощи, призывающий к себе честно трудящихся и успокаивающий страждущих. Научи меня. Господи, праведной жизни, очисти мое тело и душу от всякой нечистоты. Позволь мне совершать свои дела с благоговением к тебе, позволь соединиться с Твоим Святым Телом и кровью. Пусть Причащение не станет осуждением для меня, грешного и недостойного, а будет мне прощением. Даруй мне, Господи, возможность до конца дней своих причащаться святынями Твоими, чтобы мог я получить Твое напутствие перед страшным Судом и ожидать Твоей милости Великой. Аминь».

Как готовиться ко Святому Причащению

Видео (кликните для воспроизведения).

Подготовка к Причастию — духовное делание (духовные упражнения), предпринимаемое христианином (под руководством священника, духовника), направленное на достижение им особого духовно-нравственного состояния ради «достойного» участия в Таинстве Евхаристии.

К Таинству Святого Причащения необходимо себя подготовить молитвою, и покаянием. Кроме того, очень важно помнить, что подготовкой к Причащению должно явиться не только исполнение определённых предписаний, но вся наша жизнь, построенная на евангельских принципах. Необходимо не просто соблюсти дисциплинарные предписания, но возжаждать Христа, всеми силами души желать соединения с Ним.

Молитва домашняя и церковная

Существует молитва домашняя и церковная. Желающий причаститься Святых Христовых Тайн должен молитвенно подготовить себя к этому: больше и усерднее молиться дома, посещать церковные богослужения.

Накануне причастия принято посещать вечернее храмовое богослужение.

Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению накануне причастия нужно прочитать:

— Последование ко Святому Причащению. Оно находится в Православном молитвослове.

Существует, кроме того, благочестивая традиция (но не обязанность) чтения трёх канонов и акафиста перед принятием Святых Христовых Таин:

(На Светлой седмице вместо этих канонов обычно благословляется читать Пасхальный канон).

Если человек хочет читать каноны и акафисты и у него есть для этого время, то ничего, кроме пользы, такое чтение принести не может.

Пост

Перед Причастием положен литургический пост. Для новоначальных, отпавших и не соблюдавших установленные Церковью многодневные и однодневные посты, священником может быть установлен дополнительный 3-7 дневный пост перед Причастием.

Читайте так же:  Как быстро продать комнату в коммунальной квартире молитвы заговоры

Пост, кроме ограничений в пище, также состоит в том, чтобы есть и пить меньше обыкновенного, а также воздержаться от посещения театра, просмотра развлекательных фильмов и передач, прослушивания светской музыки. Нужно соблюдать телесную и душевную чистоту. Супругам должно в день до и после причастия воздерживаться от телесного общения.

Накануне причастия с 12 часов ночи начинается строгий пост – полное воздержание от питья и еды (утром, отправляясь в храм на причастие, не разрешается что-либо есть, пить; страдающие табакозависимостью также должны воздержаться от своей страсти). Жизненно важные лекарства едой не являются, их можно принимать и после полуночи.

Настроение и поведение

Готовящийся ко Святому Причащению должен примириться со всеми и беречь себя от чувства злобы и раздражения, удерживаться от осуждения и всяких непотребных мыслей, разговоров, проводя время, насколько это возможно, в уединении, в чтении Слова Божия (Евангелия) и книг духовного содержания.

Исповедь

Перед Таинством Святого Причащения принято очистить свою душу в Таинстве Покаяния, искренне исповедав свои грехи Богу при свидетельстве священника или епископа.

Перед исповедью следует примириться как с обидчиками, так и с обиженными, смиренно испросив у всех прощения. Задача подготовки к исповеди – найти конкретные качества своей души, свойств характера, поступки, события или состояния, нарушающие Заповеди Божии, препятствующие богообщению. Во время исповеди следует открыть всё, что тяготит душу, ни в чем себя не оправдывая и не перелагая вины на других.

Желательно исповедаться накануне причастия вечером, чтобы утром участвовать в литургии. (Важно! На первую в жизни исповедь или после долгого перерыва лучше прийти не в воскресный день, когда храмы полны прихожан. У священника просто не будет времени подробно вас исповедовать. Также желательно предупредить священника, что вы никогда ранее не исповедовали грехи.) В крайнем случае, можно исповедаться и утром, до начала литургии. После окончания литургии, перед причастием в некоторых храмах исповедуют маленьких детей и болящих. Приходить на исповедь, когда литургия уже началась — крайнее небрежение к Таинству.

Детей до 7 лет могут причащаться без исповеди (далее они могут исповедоваться не перед каждым причастием, но получив на него благословение).

Перед Св. Причащением и во время Св. Причащения

Святые Дары выносятся из алтаря при возгласе «Со страхом Божиим и верою приступите». При этом принято пропустить вперёд детей, пожилых и немощных прихожан. Подходя к Чаше, нужно заблаговременно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой). Перед Св. Чашей не нужно креститься, дабы нечаянно не толкнуть её. Подойдя к Чаше нужно внятно произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот) и благоговейно, с полным сознанием святости великого Таинства, принять Тело и Кровь Христову и тотчас же проглотить. Приняв Св. Тайны, не крестясь поцеловав край Чаши и тотчас же отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

После Св. Причащения

До целования напрестольного креста в руках священника из церкви уходить не принято. Также следует выслушать благодарственные молитвы (или прочесть их, придя домой).

В день Св. Причащения – вести себя благоговейно и благочинно, дабы «честно соблюсти в себе Христа принятого».

С канонической точки зрения практика подготовки ко Причащению регулируется следующими правилами: Карфагенского Собора 47 (58)-е и Трулльского Собора 29-е; свт. Никифора Исповедника 9-е; Тимофея Александрийского 5-е и I Вселенского Собора 13-е.
Согласно правилам Карфагенского и Трулльского соборов причащаться можно только натощак, 9-е правило святителя Никифора Исповедника говорит о возможности причащения умирающего даже после вкушения им пищи. Правило Тимофея Александрийского определяет необходимость супружеского воздержания накануне причащения (подробнее).

Молитвы и подготовка к причащению

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

Читайте так же:  Українська література 6 клас вірш молитва

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Молитвы при причастии читать

Молитвы перед исповедью

Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениях оставление даровавый, и Монассиину в покаяние молитву приемый, Сам и раба Твоего (имя) кающегося, о них же содеянных, прими обычным Твоим человеколюбием, презираяй ему вся содеянная, оставляй неправды, и превосходяй беззакония. Ты бо рекл еси, Господи: хотением не хощу смерти грешника, но якоже обратитися и живу быти ему: и яко семьдесят крат седмирицею оставляти грехи. Понеже яко величество Твое безприкладное, и милость Твоя безмерная.
Аще бо беззакония назриши, кто постоит? Яко Ты, еси Бог кающихся и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господу помолимся!
Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Пастырю и Агнче, вземляй грехи мира, иже заимования даровавый двум должником, и грешнице давый оставление грехов ея; Сам, Владыко, ослаби, остави, прости грехи, беззакония, согрешения вольныя и невольныя, яже в ведении и не в ведении, яже преступлении и преслушании бывшая от рабов Твоих сих, и аще что яко человецы плоть носяще и в мире живуще, от диавола прельстишася. Аще же в слове, или деле, или в ведении, или не в ведении, или слово священническое попраша, или под клятвою священническою быша, или под свою анафему падоша, или под клятву ведошася: Сам, яко благ, и незлобивый Владыко, сия рабы Твоя словом разрешитися благоволи, прощая им свою анафему и клятву, по велицей Твоей милости.
Ей, Владыко Человеколюбие Господи, услыши нас, молящихся Твоей благости о рабех Твоих сих и презри, яко многомилостив прегрешения их вся и избави их вечныя муки. Ты бо рекл еси, Владыко: «елика аще свяжите на земли, будет связано на небеси, и елика аще разрешите на земли, будет разрешено и на небеси». Яко Ты еси един безгрешен и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господу помолимся!
Господи Боже, спасения рабов Твоих, Милостиве и Щедре и Долготерпеливе, кайся о наших злобах, не хотяй смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему, Сам и ныне умилостивися о рабех Твоих (имена) и подаждь им образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая им всякое согрешение, вольное же и невольное: примири и соедини их Святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем, с ним же Тебе подобает держава и великолепие, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Священник, налагая на главу каждого конец епитрахили, произносит разрешительную молитву:
Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего Человеколюбия, да простит ти, чадо (имя), вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властию Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Также: Достойно есть
Слава и ныне.
И отпуст.

Вот, чада, Христос невидимо стоит, принимая исповедание ваше. Поэтому, не стыдитесь, не бойтесь и не скрывайте ничего от меня, но без оправдываний говорите всё, что сделали, и получите прощение от Господа нашего Иисуса Христа.
Вот икона Его пред нами. Крест и Евангелие. Я же только свидетель есть, чтобы свидетельствовать пред Ним всё, что скажете мне. Если же что скрыете от меня — двойной грех будете иметь.
Подумайте о себе, что поскольку Вы пришли сюда как в лечебницу, то чтобы не вышли отсюда неисцелёнными.

(грехи против Бога,
грехи против ближнего,
грехи против самого себя)

Знаю и чувствую, Господи, что недостоин я прощения, безответен я пред Тобой и Твоей святой Правдой, но взываю к Твоему беспредельному милосердию: приими мое убогое покаяние, прости бесчисленные грехи мои, очисти, обнови и укрепи мою душу и тело, дабы неуклонно идти мне по пути спасения.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Гóсподи Бóже мой, я́ко не отри́нул мя еси́ грéшнаго, но óбщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподóбил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко менé недостóйнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небéсных Даро́в сподóбил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас рáди умéрый же и воскресы́й, и даровáвый нам стрáшная сия́ и животворя́щая Тáинства, во благодея́ние и освящéние душ и телéс нáших, даждь бы́ти сим и мне во исцелéние души́ же и тéла, во отгнáние вся́каго сопроти́внаго, в просвещéние óчию сéрдца моегó, в мир душéвных мои́х сил, в вéру непосты́дну, в любовь нелицемéрну, во исполнéние прему́дрости, в соблюдéние зáповедей Твои́х, в приложéние Божéственныя Твоея́ благодáти, и Твоегó Цáрствия присвоéние: да во святы́ни Твоéй тéми сохраня́емь, Твою́ благодáть поминáю всегдá, и не ктому́ себé живу́, но Тебé нáшему Влады́це и благодéтелю; и тáко сегó жития́ изшéд о надéжди животá вéчнаго, в присносу́щный дости́гну покóй, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и безконéчная слáдость, зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинное желáние, и неизречéнное весéлие лю́бящих Тя, Христé Бóже наш, и Тя поéт вся тварь во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христé Бóже, Царю́ векóв и Содéтелю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ подáл благи́х, и о причащéнии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Тáинств. Молю́ у́бо Тя, Блáже и Человеколю́бче: сохрани́ мя под крóвом Твои́м, и в сéни крилу́ Твоéю; и дáруй ми чи́стою сóвестию, дáже до послéдняго моегó издыхáния, достóйно причащáтися святы́нь Твои́х, во оставлéние грехóв и в жизнь вéчную. Ты бо еси́ хлеб живóтный, истóчник святы́ни, Подáтель благи́х, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Читайте так же:  Святому мученику вонифатию молитва

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Давы́й пи́щу мне плоть Твою́ вóлею, огнь сый и опаля́яй недостóйныя, да не опали́ши менé, Содéтелю мой; пáче же пройди́ во уды моя́, во вся состáвы, во утрóбу, в сéрдце. Попали́ тéрние всех мои́х прегрешéний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышлéния. Состáвы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чу́вств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всегó мя спригвозди́ стрáху Твоéму. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго дéла и слóва душетлéннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твоé селéние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селéние грехá. Да я́ко Твоегó дóму, вхóдом причащéния, я́ко огня́ менé бежи́т всяк злодéй, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебé приношу́ вся святы́я, чиноначáлия же безплóтных, Предтéчу Твоегó, му́дрыя апóстолы, к сим же Твою́ несквéрную чи́стую Мáтерь, и́хже мольбы́, Благоутрóбне, приими́, Христé мой, и сы́ном свéта содéлай Твоегó служи́теля. Ты бо Еди́н еси́ и освящéние нáших, Блáже, душ и свéтлость; и Тебé лепоподóбно, я́ко Бóгу и Влады́це, слáву вси возсылáем на всяк день.

Молитва 4-я

Тéло Твоé святóе, Гóсподи Иису́се Христé Бóже наш, да бу́дет ми в живóт вéчный, и Кровь Твоя́ честнáя во оставлéние грехóв: бу́ди же ми благодарéние сиé в рáдость, здрáвие и весéлие; в стрáшное же и Вторóе Пришéствие Твоé сподóби мя грéшнаго стáти одесну́ю слáвы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богорóдице

Пресвятáя Влады́чице Богорóдице, свéте помрачéнныя моея́ души́, надéждо, покрóве, прибéжище, утешéние, рáдование моé, благодарю́ Тя я́ко сподóбила мя еси́, недостóйнаго, причáстника бы́ти пречи́стаго Тéла и честны́я Крóве Сы́на Твоегó. Но рóждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ умныя óчи сéрдца; Я́же истóчник безсмéртия рóждшая, оживотвори́ мя умерщвлéннаго грехóм; Я́же ми́лостиваго Бóга любоблагоутрóбная Мáти, поми́луй мя, и даждь ми умилéние, и сокрушéние в сéрдце моéм, и смирéние в мы́слех мои́х, и воззвáние в пленéниих помышлéний мои́х; и сподóби мя, до послéдняго издыхáния, неосуждéнно приимáти пречи́стых Тáин освящéние, во исцелéние души́ же и тéла. И подáждь ми слéзы покая́ния и исповéдания, во éже пéти и слáвити Тя во вся дни животá моегó, я́ко благословéнна и препрослáвленна еси́ во вéки. Ами́нь.

Ны́не отпущáеши рабá Твоегó, Влады́ко, по глагóлу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста óчи мои́ спасéние Твоé, éже еси́ уготóвал пред лицéм всех людéй, свет во откровéние язы́ков и слáву людéй Твои́х Изрáиля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Гóсподи поми́луй (трижды).

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже свéтлость огня, возсия́вши благодáть, вселéнную просвети́; не сребролю́бия ми́рови сокрóвища снискá, высоту́ нам смиренному́дрия показá, но твои́ми словесы́ наказу́я, óтче Иоáнне Златоу́сте, моли́ Слóва Христá Бóга спасти́ся душáм нáшим.

Слава: От небéс прия́л еси́ Божéственную благодáть, и твои́ми устнáми вся учи́ши покланя́тися в Трóице Еди́ному Бóгу, Иоáнне Златоу́сте всеблажéнне, преподóбне, достóйно хвáлим тя: еси́ бо настáвник, я́ко Божéственная явля́я.

И ныне: Предстáтельство христиáн непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрелóжное, не прéзри грéшных молéний глáсы, но предвари́, я́ко Благáя, на пóмощь нас, вéрно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умолéние, предстáтельствующи при́сно, Богорóдице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зéмлю изы́де вещáние твоé, я́ко приéмшую слóво твоé, и́мже боголéпно научи́л еси́, естествó су́щих уясни́л еси́, человéческия обы́чаи украси́л еси́, цáрское свящéние, óтче преподóбне, моли́ Хри́ста Бóга, спасти́ся душáм нáшим.

Слава: Яви́лся еси́ основáние непоколеби́мое Цéркве, подая́ всем некрадóмое госпóдство человéком, запечатлéя твои́ми велéньми, небоявлéнне Васи́лие преподóбне.

И ныне: Предстáтельство христи́ан…

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бóга свы́ше Божéственную благодáть восприéм, слáвне Григóрие, и Тогó си́лою укрепля́емь, евáнгельски шéствовати извóлил еси́, отону́дуже у Христá возмéздие трудóв прия́л еси́, всеблажéнне: Егóже моли́, да спасéт ду́ши нáша.

Слава: Подобоначáльник показáлся еси́ Начáльника пáстырем Христá, и́ноков чреды́, óтче Григóрие, ко огрáде небéсней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ стáдо Христóво зáповедем Егó: ны́не же с ни́ми рáдуешися, и лику́еши в небéсных крóвех.

И ныне: Предстáтельство христиáн.

Гóсподи поми́луй (12 раз).

Видео (кликните для воспроизведения).

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

Молитвы при причастии читать
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here