Молитва сына за отца

Полное описание: Молитва сына за отца - для наших любимых читателей.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Читайте так же:  Молитва Господнему и животворящему Кресту Господнему

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей о родителях

Каждый человек стремится всеми доступными способами помочь тем, кто дал ему жизнь. Тот, кто помогал нам с самого начала, кормил нас, лечил и одевал, молился о нас, учил нас и любил, нуждается сам в поддержке и помощи. Неважно, будет это помощь по хозяйству, финансовая помощь или молитвенное участие — они будут оценены по достоинству.

Независимо от занятости, финансовых и прочих возможностей, молитва о родителях — обязанность каждого ребенка. Православные христиане молятся даже за врагов (во всяком случае, именно так должно быть), а за родителей, самых любимых и дорогих нашему сердцу людей, мы обязаны молить Всевышнего тем более.

Молитва о родителях — важно и полезно

Господь помогает и защищает всех, кто просит о помощи. Необходимо постоянно молиться о помощи, спасении и здравии родителей, такие молитвы — возврат долга за молитвы, вознесенные мамой и папой в момент нашей болезни или детских проблем.

При обращении к Богу в молитве о здравии родителей, мы просим о милости также Наисвятейшую, Пречистую Матерь Божию. Она способна умолить Создателя о наших родителях в память о том, что и Всемогущий Сын Божий изволил когда-то воплотиться от женщины.

Кроме молитв, распространенных в большом количестве на просторах интернета, в церковных книгах и брошюрах, родителей можно и нужно поминать каждый день во время чтения молитвенного правила.

В поминовении здравствующих имеется специальная строка «родителей моих» — после нее можно и нужно называть их имена.

Если у Вас на душе неспокойно, если Вы чувствуете, что отцу или матери плохо, либо же ощущаете опасность, грозящую родителям, — позвоните им! Не заменяйте живое общение с родителями только лишь молитвой — нужно трезво оценивать реальность, и не забывать своих любимых и близких.

Как молиться правильно?

Разумеется, каждая молитва за здоровье родителей, даже если Ваша мама записала ее от руки и дала Вам, должна быть показана духовно опытным людям, желательно — православному священнику.

Родители достойны всякого уважения, но они могут неправильно оценивать те или иные молитвы, находясь под влиянием коварного или просто не разбирающегося в вопросах религии человека. Нужно всегда сохранять спокойствие и чистый разум, колдовство — опасно и преступно перед лицом Господа.

Молитесь не только в минуту тревоги за родителей — нужно просить Бога о помощи и поддержке родителей всегда, чтобы они были защищены Его покровительством во все дни.

Читайте так же:  Молитвы прощения у Бога

Не стоит при этом думать, что молитва о родителях — достаточная помощь пожилым людям. Привезти продукты, пригласить их в гости или в театр на выходных ,проявить заботу и внимание иным путем — не менее важно, чем молитвы детей о живых родителях.

Если Вам удается выполнять заповедь апостола «молитесь непрестанно», молитва о родителях не станет для Вас проблемой — она органично впишется в общий поток молений, которые Вы возносите ко Господу. Если же Вы выделяете для молитв особое время — будьте внимательны, не отвлекайтесь на посторонние предметы и мысли. Будьте аккуратны и спокойны, мирный дух и чистое сердце — Ваш надежный спутник в молитве.

Молитва за сына

Молитва матери и отца – самая сильная защита

Родительская молитва обладает огромной силой. Она не может остаться неуслышанной, поэтому неважно сколько лет вашему ребенку. Так складывается в жизни, что сыновья сталкиваются с большими опасностями. Мальчишки обычно уже в детстве ведут себя более активно и отчаянно, поэтому подвергаются различным бытовым рискам. Молитва матери и отца позволит оградить чадо от самых различных жизненных невзгод, с ее помощью можно отвернуть от сына зло и поставить над ним надежную защиту. Молясь можно наставить его на праведный жизненный путь, в котором он никогда не разочаруется.

Православная молитва Богородице за здравие сына

Если регулярно молится за здравие сына, то у него никогда не возникнет серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, такая молитва обеспечивает и общую защиту от всякого зла. Молитва матери о здоровье сына всегда наполнена особой искренностью, поэтому она всегда будет услышана Высшими Силами и реакция на нее последует незамедлительно.

При чтении молитвы за здоровье нужно соблюдать основные правила. Очень важно концентрироваться на произносимых словах и верить в положительный результат. Важно в процессе молитвы представлять своего ребенка здоровым, радостным и счастливым. Молиться о здравии сына можно в любое время, как в храме, так и дома. После молитвы в церкви обязательно нужно ставить свечу за здравие своего ребенка.

Помните, что текст, возносимой молитвы о здравии сына, нужно предварительно выучить наизусть. Ведь только в этом случае четко можно проговаривать каждую фразу и только при таком подходе все слова будут исходить с глубины души. Если сын заболел, то о его исцелении нужно молить Пресвятую Богородицу.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Материнская молитва Св. Матроне за чадо свое

Многие верующие люди знают, что молитва Матроне Московской обладает огромной силой.

Если сын заболел, то перед иконой Святой следует прочитать такую молитву:

Чтобы молитва Святой Матроне была более эффективной, нужно, перед тем как молиться, раздать милостыню нищим. Также рекомендуется принести пожертвование в храм.

Молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу сыну

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в православной церкви. К нему обращаются по разным поводам. Если молитва искренняя, то она обязательно будет услышана. Верующие люди знают, что сильная молитва, направленная к Николаю Чудотворцу, способна изменить жизнь человека. А если молитва произносится одним из родителей, то сила ее значительно увеличивается.

Молитва от пьянства взрослого сына

Очень часто родители молятся Святому Николаю Чудотворцу, чтобы избавить сына от пьянства. Молитву возносить нужно в домашних условиях в полном уединении перед иконой Святого. Но перед этим следует обязательно найти время посетить храм и поставить свечу за здравие своего чада.

Текст молитвы звучит следующим образом:

Такую молитву нужно читать в течение 10 дней подряд. Можно начитывать молитву на стеклянный графин, наполненный святой водой. По прошествии 10 дней намоленную воду нужно начать подливать сыну, который страдает от пьянства.

Молитва на удачу в работе или при служении в армии

Работа в жизни человека занимает важное место. Поэтому родителям нужно молиться за то, чтобы их сын нашел хорошую работу, которая позволит ему стать успешным человеком и добиться признания в обществе. Хорошим помощником при поиске работы считается Святой Николай Угодник. Молитва родителей о хорошей работе для сына всегда будет услышана им. Он всегда поможет в данном вопросе тем, кто верен Господу душой и поступками.

В молитве к Николаю Угоднику должны содержаться конкретные просьбы, допускается просить в произвольном виде о следующем:

  • О хорошей работе, приносящей высокий доход;
  • Об удаче на работе, которая будет содействовать продвижению по служебной лестнице;
  • О быстром поиске достойной работы;
  • О помощи в начинании собственного бизнеса;
  • О достойной и своевременной зарплате;
  • О повышении в должности в ближайшее время;
  • О хорошем и дружном коллективе, в котором будет работаться комфортно;
  • Об исключении каких-либо рисков;
  • О том, чтобы работа нравилась.

Молится на удачу в работе для сына следует в храме перед иконой Святого Николая Угодника.

Текст молитвы звучит следующим образом:

Если вашего сына призвали в армию, то чтобы ему легче служилось, читайте молитву, направленную Николаю Чудотворцу.

Ее текст звучит следующим образом:

Эту молитву следует читать перед иконой Святого при зажженной церковной свече. Очень важно в этот момент представить образ радостного, улыбающегося и счастливого сына. После прочтения молитвы необходимо осенить себя крестным знамением.

Молитва-оберег Архангелу Михаилу в дорогу сыну

Очень сильной защитной молитвой является молитвенное обращение к Архангелу Михаилу. Существует очень сильная молитва-оберег, которую каждая мать должна прочитать в дорогу сыну. Она будет надежной защитой от всякой нечисти и любых недобрых внешних влияний.

Чтобы молитва была действенной необходимо очистить свой разум от всяких суетных мыслей. Важно убрать со своего сердца гордыню и избавиться от злых искушений. Нужно постараться во время своей молитвы отрешиться от всего мирского и полностью устремить все помыслы к Богу.

Молитва оберег звучит следующим образом:

Читайте так же:  Молитвы от злобы и ненависти

Данную молитву нужно после прочтения написать на листе бумаги и положить в одежду сыну. Это и станет надежным оберегом, защищающим в пути от недобрых людей.

Молитва-прошение Иисусу за сына во время учебы и экзаменов

Молитвой к Спасителю можно поддержать своего сына во время учебы и при сдаче экзаменов.

Звучит молитва следующим образом:

Молитва родителей перед экзаменом поможет ребенку успокоиться и справится с волнением. После этого чадо почувствует уверенность в своих силах и сможет максимально качественно выполнить все экзаменационные задания.

Эффективная молитва звучит следующим образом:

После такой молитвы вы можете быть уверенны, что создали для своего ребенка с Божьей милостью надежную защиту. И все что нужно будет вашему сыну, так это показать свои знания и умения. Но, чтобы молитва была эффективной, она должна звучать искренне. Важно в каждое слово вложить всю силу своей материнской любви.

Слушать песню-молитву матери:

Молитва матери за сына

Нет ничего дороже у матери ее ребенка. Дитя — настоящая и единственная гордость матери, все ее молитвы о нем. Каждая мать желает подарить своему чаду все самое лучшее, уберечь его от негативного воздействия и всевозможных бед.

Молитва матери о сыне помогает исполнить все подобные желания. Родители желают всех благ ребенку абсолютно бескорыстно, от чистого искреннего сердца.

Даровать благодать малышу способен лишь Всевышний. Именно поэтому матери читают молитвословы, испрашивая у Господа защиты и всех благ для своих детей. Сильная молитва способна не только уберечь сына от недугов и бед, но также и оградить его от негативного влияния. Помимо этого, молитвенные стихи помогают излечить ребенка, избавить от переживаний и разрешить всевозможные проблемы.

Молитва, произносимая матерью со слезами на глазах, способна сотворить чудо!

Видео (кликните для воспроизведения).

Материнская молитва о сыне помогает не только уберечь ребенка от горестей, но также и избавить его от всевозможных болезней, излечить имеющиеся и не допустить развития новых. Помимо этого, молитвенные стихи могут содержать просьбы о благополучии или призывы удачи в дорогу.

Как читаются материнские молитвы?

Православная молитва о благополучии сына из уст матери может быть услышана в любой момент. Зачастую, матери произносят православные стихи практически каждый час вне зависимости от того, где они находятся. Конечно, наиболее удобно читать молитвословы о помощи сыну в намоленных местах, то есть в церкви, храме или монастыре. Однако не обязательно следовать данному правилу. Разрешается произносить молитвенные стихи дома, и на улице.

Материнская молитва на дорогу произносится непосредственно перед отъездом ребенка. Хорошо, если дети сами понимают важность общения с Богом и нередко молятся ему. Перед произнесением текста следует трижды перекреститься и поклониться, затем начинается чтение псалма, причем в тексте следует вставлять имя сына. Завершается моление троекратным перекрещиванием. Лучше всего читать молитвенные стихи перед образами Святых или ликом Господа, взирая на пламя свечей.

Кому молятся о благополучии детей?

Псалтырь содержит множество различных молитвословов и псалмов, при этом отдельный раздел посвящен исключительно молитвам о сыне. Матери нередко прибегают к ним, обращаясь за помощью к Господу и его окружению. Так, большой популярностью пользуется материнская молитва к Божией Матери. Текст содержит прошения о сохранении детей, об избавлении их от недугов и напастей. Такой молитвослов — настоящий оберег для отроков.

Оберег сына от недугов — молитвослов, обращенный к Иисусу Христу. Также к Господу Богу обращаются матери в случае, когда сыну предстоит жениться или отправиться в дорогу.

Существует и универсальный православный оберег — материнская молитва, направленная на всестороннее оберегание сына. Данное молитвословие рекомендуется произносить несколько раз в течение дня. В основном верующие матери молятся Всевышнему регулярно, ни дня не забывая попросить о помощи и поблагодарить за ниспосланную благодать.

Дети — бесценное сокровище, которым дорожит каждый родитель. Господь пристально наблюдает за всеми детьми, не оставляет их ни на минуту. С его помощью они преодолевают трудности, достигают невероятных успехов, избегают различных бед и лишений.

Каждому ребенку при рождении даруется благодать, ниспосланная Господом. Посредством регулярного моления, мать удерживает благодать на максимально долгий срок. Божественной поддержкой заручается дитя с первого момента произнесения матерью молитвенных речей, поэтому произносить их рекомендуется как можно чаще.

Молитва за родителей

Давайте молиться за наших родителей и просить у высших сил дать им жизнь долгую, достойную, преисполненую спокойствия и радости.

Молитва за родителей Пресвятой Деве

О Пресвятая Дева, Мать Господа Вышнего, Скоропослушная Заступница всех,
к Тебе с верою прибегающих, молю Тебя: умоли Сына Твоего, чтобы услышал Он молитву мою. Призри с высоты небесной и снизойди к слезному прошению моему.
Отпусти, Господи, все грехи родителям моим, вольные и невольные.
Даруй, Господи, им прощение Свое яко на земли, так и на небеси.
Удлини им век их на долголетие и укрепи их в здравии и уме.
Господи, как Ты любишь Мать Свою и чтишь Отца Своего.
Во имя отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь

Молитва за родителей Христу

Господи Иисусе Христе, прими сию молитву о родителях моих. Даруй им единомыслие и любовь во вся дни жизни их. Укрепи тела их во здравии, да послужат тебе делами Евангельского добра. Научи меня всегда быть послушной родительскому слову. Избави меня от лицемерия и лукавства в обращении с ними и не лиши нас всех оправдания на Страшном Суде Твоем. Аминь.

Молитва древних славян за родителей

Почитаем родителей своих и, славя Богов, обращаемся к Ним, дабы берегли старость родителей наших. Ибо привели они нас в мир Явный, научили жизни лад давать, Богов Родных славить, Землю Святую чтить и беречь ее от рода чужого, ока лихого. Зовем Рода нашего, отца Богов Православных: возьми под опеку Свою родителей наших. Пусть старость спокойно доживают, какую Матушка Доля наткала, и легко к Богам отходят во время свое. А кому есть потребность, пусть на Землю возвращаются и счастливо опять путь намеченный преодолевают. Слава Родным Богам!

Читайте так же:  Православные молитвы за иноверцев

Молитва Иисусу Христу

Человеколюбивый Боже! Ты всем оказываешь Свою благость. Под страхом лишения благословения Твоего, Ты возложил на меня обязанность стремиться к образованию сердца моего. Ты заповедал мне почитать тех, которым я обязан жизнию и воспитанием и которые для меня составляют образ Твой на земле.

За сие прими мое смиренное благодарение и помоги мне эту обязанность и эту заповедь исполнить с точностию; внемли молитве моей, которую приношу Тебе за моих возлюбленных родителей. Благослови все их намерения, благослови каждый момент их жизни, даруй им цветущее здоровье, высокий ум и истинное счастье. Помоги мне никогда не давать им повода к гневу и печали. Пошли помощь Твою, чтобы я мог сделаться для них утешением, радостию, украшением и славою. Моя преданность к ним, мои труды и заслуги да будут для них, хотя отчасти, наградою за те беспокойства, лишения и труды, которые они несут за меня ежедневно от появления моего на свет. Даруй им маститую и бодрую старость. А когда после долгих дней жизни наступит их последний час, да отойдут они для получения награды, уготованной избранным Господним, в надежде, что участь и счастие детей и семейства их обеспечены. Моля Тебя об этом, через заслуги Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Молитва детей о родителях

Да будет на то Твоя воля, Господь, наш Бог, чтобы были наш отец, наша мать и мы сами здоровы и крепки, чтобы бы служить Тебе истинно. И направь им и нам пропитание в достатке и великое преуспевание и благополучие во всем, чтобы мы смогли служить Тебе истинно и с радостью. Научи наши сердца слушаться голоса отца и матери, избавь нас от преткновения, чтобы мы всегда относились к ним с почтением, ибо такова Твоя добрая воля, и мы послужим Тебе истинно. Пусть отец и мать вырастят нас для добрых дел, пусть будут осенены здоровьем, всяким добром и благосостоянием, чтобы с душевным расположением наделить и нас свадебными дарами, подарками и добрым участием. Исполни же все, чего мы просим, к добру. И да будут угодны Тебе слова моих уст и намерения моего сердца. Господь – моя опора и мое спасение.

Сильная материнская молитва о сыне

Издавна молитва матери о защите сына считается очень сильной, помогает в здоровье и благополучии. И неважно, молится мать о маленьком или о взрослом сыне — главное, делать это с открытой душой и сердцем. Искренняя материнская молитва обладает особой силой.

Перед тем, как начать произносить молитву за сына, следует перекреститься 3 раза, поклониться иконам, а затем – начать чтение, которое должно быть медленным и вдумчивым. Читать православные молитвы за сына и защиту над ним желательно как утром, так и вечером.

Молитва Иисусу Христу за сына

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери услышь меня, грешную и недостойную рабу Твою (имя).

Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имя), помилуй и спаси его имени Твоего ради.

Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой.

Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым во спасение души и исцеление тела.

Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти.

Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий.

Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякой скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания в скорби.

Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия.

Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще.

Господи, помилуй (12 раз).

Молитва о счастье сына Господу Богу

Дорогой Господь Бог, обращаюсь к тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа, и прошу Тебя за сына своего (имя).

Залечи его раны, помажь Своим драгоценным елеем, и дай в сердце сына моего Твой Божественный мир и Твою любовь,

чтобы сердце его не ожесточилось, храни его в своей руке и веди по жизненным дорогам, уча и наставляя, как вести себя в сложных ситуациях,

дай Твою Божественную мудрость и наполни сердце любовью к погибающему миру, храни от всякой губительной язвы, помажь его Своей драгоценной кровью.

Я верю всем сердцем, что Ты всегда рядом и помогаешь преодолеть трудности. Благодарю, Отче, за Твою любовь и милость.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы о защите сына

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице!

Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего,

да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим Всечестное Имя Твое и с верою и любовию поклоняющимся чудотворному образу Твоему.

Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Читайте так же:  Молитва во здравие

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей:

услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным Покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах,

градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие,

чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание;

всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя;

разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай

и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения;

милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего:

преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в Вечней Жизни со Ангели и со всеми святыми жити сотвори.

Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою.

К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Преподобному Александру Свирскому за сына

О преподобне и богоносне отче наш Александре!

Испроси нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная.

Буди нам, рабам Божиим (имена), чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощник.

Наипаче же в час кончины нашея явися нам заступник благосердый, да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода во Царствие Небесное.

Ей, отче, молитвенниче наш присный!

Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред престолом Живоначальныя Троицы предстательствуй,

да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще и недостойни есмы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Молитва Святому Георгию Победоносцу о помощи сыну

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!

Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.

Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие,

и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления,

да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением.

Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа Славы.

Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием,

твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Николаю Чудотворцу о защите и благополучии сына

О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое:

виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных:

потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши:

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим, и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим:

избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть, и да не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Очень сильная материнская молитва-оберег для сына

Святые угодники, молю вас, в слезах прибегая к престолу Господа нашего Иисуса Христа,

не оставьте дитя мое, укройте сына своим покровом от всякого зла, сберегите от врагов, проклятий и чужого дурного глаза.

Будьте милостивы к нему, о, святые угодники, утешители матерей и сподвижники Господа нашего.

Видео (кликните для воспроизведения).

Да не коснутся чада моего боль и несчастья, и да войдет он в Царствие Небесное в чистоте и славе.

Молитва сына за отца
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here