Вечерние и утренние молитвы pdf

Полное описание: Вечерние и утренние молитвы pdf - для наших любимых читателей.

Молитвы Утренние

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не [1] :

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Тро́ичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́; да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва в родительскую субботу

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй рабо́в Твои́х: отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена их), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н (поклон). Изба́ви их от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды (поклон), от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя (поклон). Прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное и нево́льное (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори (поклон).

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: [роди́телей мои́х], сро́дников, благоде́телей (имена их), и всех правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших Помянник (см. в конце утренних молитв).

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

[От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего

В двунадесятые праздники читается задостойник праздника (см. раздел “Тропари, кондаки и величания на праздники Господни, Богородичны, святых великих.]

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Молитва оптинских старцев [2]

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

[1] Когда написано «Слава», «И ныне», надо читать полностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «И ныне и присно и во веки веков. Аминь».

[2] При желании читается по окончании утренних молитв.

Православная электронная библиотека

3765 Всего книг

66407208 Всего чтений

Библиотека на мобильном

AppStore (IOS: Iphone, Ipad)

(QR-код в отдельном окне)

Play Google (Android)

(QR-код в отдельном окне)

Молитвы утренние

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Читайте так же:  Солунский димитрий молитва

Православные аудиокниги

Самое популярное

 • Молитвы утренние и вечерние — 3.3 млн.
 • Молитвы ко Святому Причащению — 1.2 млн.
 • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) — 937 тыс.
 • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) — 400 тыс.
 • Жития святых по именам — 366.1 тыс.
 • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы — 358.7 тыс.
 • Рингтоны для православных христиан — 344.7 тыс.
 • «Несвятые святые» и другие рассказы — 328.5 тыс.
 • Светлана Копылова. Песни-притчи — 265.2 тыс.

Сейчас в разделе:

Всего записей: 971

Copyright © 2019 Православные аудиокниги

Молитвы утренние и вечерние

Кому могут быть полезны молитвы в аудиоформате:
Безусловно, всем людям с плохим зрением или больными глазами.
Находящимся в пути (эти молитвы можно будет записать себе на плеер и прослушивать).
Домохозяйке, которая так закрутилась с детьми, по хозяйству, что у нее просто нет времени встать и спокойно помолиться. Можно включить эти молитвы и делать некоторые домашние дела, а умом пребывать с Господом. В таком случае самые обычные дела, суета житейская, для нас станут духовно полезными.
Другое дело, что злоупотреблять этой возможностью мы не должны. Заменять личную молитву прослушиванием записи – не очень хорошее дело. Здоровый человек может заменить личную молитву прослушиванием молитвы в записи только в форс-мажорных обстоятельствах. Но если наша личная молитва дополняется, восполняется прослушиванием, это можно только приветствовать.
Бог да поможет нам не отлучаться от Него умом по возможности никогда.

Во время Светлой Седмицы в качестве утреннего и вечернего правила используют Часы Пасхи .

Молитвослов для мобильных устройств и электронных книг

Дорогие братья и сестры!

Молитвы с главной страницы нашего сайта доступны в виде электронных книг. Мы рады предложить Вам издания в форматах PDF, ePUB и FB2. Все книги одинакового содержания и могут быть использованы для чтения в режиме оффлайн, т. е. без подключения к интернет.

Файлы PDF удобны для печати на принтере или просмотра на экране компьютера, а форматы ePUB и FB2 подходят для чтения с мобильных устройств: КПК, смартфонов и планшетов Android, iPhone & iPad, различных е-ридеров, Windows Phone, Symbian и т. д.

Видео (кликните для воспроизведения).

Полный православный молитвослов

Великий Канон св. Андрея Критского

►Список изменений

Версия 20130227

Обновление текстов от 27-го февраля 2013 г.

 • Незначительные изменения в оформлении после переезда сайта на новый домен molitvoslov.org .
 • Исправлена опечатка в Благодарственных молитвах по Святом Причащении.
 • Исправлена опечатка в Литургии верных.
 • Добавлено житие блаженной Ксении Петербургской.
 • Исправление в Акафисте за единоумершего.

Версия 20121214

Обновление текстов с сайта от 14-го декабря 2012 г.

Версия 20111108

Обновление текстов с сайта от 8-го ноября 2011 г.

 • Добавлен раздел «Утешение сродникам самоубийц».
 • Исправлены опечатки в следующих текстах:
  • «Богородичное правило».
  • «Канон за болящего, глас 3-й».
  • Молитва «Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну».
  • Молитва «Святителю Димитрию, Ростовскому чудотворцу».
  • Молитва «Святой блаженной Ксении Петербургской».
  • «Молитва покаянная, читаемая в церквах России во дни смуты».
  • «КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ ПАИСИЮ ВЕЛИКОМУ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ МУК УМЕРШИХ БЕЗ ПОКАЯНИЯ».
  • Псалом 50-й, в разделе «ЧАСЫ ТРЕТИЙ И ШЕСТОЙ».
  • Псалом 50-й, в «Молитвы утренние».
  • Псалом 50-й и 26-й, в разделе «ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ».
  • Псалом 26-й, в разделе «МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ OПТИНСКОГО».
  • Молитва «Святому преподобному Иосифу Волоцкому».
  • «Молитва от осквернения».
  • Молитва «Великомученику Георгию Победоносцу».

Версия 20110709

Обновление текстов с сайта от 9 июля 2011 г.

 • Добавлен новый раздел «О Молитве», а также «Словарь и термины» (около 2500 слов и выражений).
 • Небольшое изменение в разделе «Божественная литургия».
 • Добавлены заглавия тропарей, Богородичных, канонов и песен в
  • «Канон Ангелу Хранителю» («Молитвы»).
  • «Канон молебный ко Господу Иисусу Христу и Пречистой Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякого правоверного» («НАПУТСТВИЕ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ И ЗАУПОКОЙНЫЕ МОЛИТВЫ»).
  • в разделе «КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ ПАИСИЮ ВЕЛИКОМУ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ МУК УМЕРШИХ БЕЗ ПОКАЯНИЯ».

Версия 20110616

Обновление текстов с сайта от 16 июня 2011 г.

 • В разделе «РАЗЛИЧНЫЕ МОЛИТВЫ»
  • Исправлены опечатки в «Молитвах ко Господу Св. Иоанна Кронштадского».
 • В разделе «МОЛИТВЫ СВЯТЫМ»
  • Убраны повторы молитв прп. Александру Свирскому и прп. Серафиму Саровскому.
  • Добавлены молитвы св. первомученику архидиакону Стефану; св. царице Грузинской Тамаре; святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому.
  • Исправлены опечатки в молитвах св. Царю Страстотерпцу Николаю; св. прп. Силуану Афонскому; cвятителю Тихону, Патриарху Московскому и Всея Руси.
 • В разделе «МОЛИТВЫ В СКОРБЯХ И ИСКУШЕНИЯХ ТВОРИМЫЕ»
  • Добавлена «Молитва преследуемого человеками (свт. Игнатия Брянчанинова)».
 • В разделе «МОЛИТВЫ ЗА БОЛЯЩИХ»
  • Исправлена опечатка в «Каноне за болящего, глас 3-й», Песнь 9.
 • В разделе «НАПУТСТВИЕ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ И ЗАУПОКОЙНЫЕ МОЛИТВЫ»
  • Исправлен «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище».
  • Исправлен тропарь прп. Паисию Великому в молитве «Об ослаблении вечных мук умерших без покаяния», а также в разделе «КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ ПАИСИЮ ВЕЛИКОМУ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ МУК УМЕРШИХ БЕЗ ПОКАЯНИЯ».
  • Исправлен «Канон молебный ко Господу Иисусу Христу и Пречистой Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякого правоверного».
 • В разделе «В ПОМОЩЬ КАЮЩЕМУСЯ»
  • Исправлены опечатки в «Десяти заповедях».

О молитве. Утреннее и вечернее правило

Содержание

Когда молитва с любовию возносится к Богу,

Видео (кликните для воспроизведения).

чтобы собеседовать с Ним, тогда отверсты для неё

горние врата и никто не воспрепятствует ей войти в них.

Не задержат её Ангелы, не остановят Огнезрачные,

как только пожелает она войти и получить у Бога

исполнения просимого. Поэтому возлюби молитву

и бодрственно упражняйся в ней.

Вечерние молитвы

Вечерние молитвы наряду с прочим призывают нас прежде всего к тому, чтобы мы помнили о смерти. Действительно, у нас есть такое ощущение, что мы живём вечно, что мы не умрём никогда, хотя единственное, что мы знаем с абсолютной достоверностью, – что мы обязательно умрём. Ничего мы о своей судьбе не знаем, не знаем, что будет через десять минут, но знаем точно, что когда-нибудь мы умрём, как это делали все до нас. Единственное, чего мы не знаем, – как раз когда это будет. И это тоже благо для нас, потому что если бы мы знали, когда умрём, то жили бы под постоянным мечом приговора. И поэтому у нас было бы состояние, похожее на то, которое описал апостол Павел, который говорит, что если бы не было веры в воскресение Христово, то вера вообще не имеет значения; тогда давайте пить, веселиться, ибо завтра умрём. Человек в ощущении своего приговора может постоянно наполнять себя пустотой, зная, что у него ещё есть немного времени, чтобы наполнить свою утробу, а уж потом он найдёт возможность приготовиться к смерти. Или наоборот, человек впал бы в ужасное уныние и ничего бы не стал делать в жизни; не стал бы жить, а ходил бы мёртвым. Потому что какой смысл жить, если ты всё равно знаешь, что умрёшь.

Но вот мы знаем, что умрём, и при этом живём. Оказывается, что память смертная как добродетель, о которой говорят отцы Добротолюбия, являет один из самых творческих потенциалов в человеке. Потому что это только кажется, что если человек будет думать о смерти, он с ума сойдёт. На самом деле люди очень боятся думать о смерти потому, что они вообще боятся жить по большому счёту. Люди в наши дни привыкли «проводить время», но никак не жить. Человек не только проводит время, но даже думает, как бы это время убить, чем бы это время занять, как бы что-то с ним сделать. С одной стороны не хватает времени, а с другой – слишком этого времени много, потому что скучно. Но когда человеку даётся память смертная, он начинает бояться смерти: ведь тогда надо всё поменять, всё изменить. Тогда надо жить каждой минутой, использовать для жизни каждый час, причём наполненно, глубоко и творчески, потому что если тебе дан для жизни сегодняшний день, то ты смотришь на каждого человека и понимаешь, что, может быть, ты с ним в последний раз видишься. Улыбаются ли люди или наоборот, уходят от тебя огорчёнными, и ты ничего не делаешь для них?

Читайте так же:  Молитва за упокой души на годовщину смерти

Я помню слова покойного митрополита Антония о смерти его матери. Он вспоминал, как она умирала, и последний год её жизни был самым счастливым годом в их жизни, в их отношениях, потому что каждый раз, когда они встречались (у неё была тяжёлая болезнь и было неизвестно, когда она завершится), они каждый раз встречались, как в последний. И для них было важно дать друг другу полноту любви. И каждый раз их встреча была полнотой их отношений, полнотой их любви, потому что они знали, что завтра такой возможности может больше не быть. И когда человек живёт памятью смерти (почему отцы Церкви говорят: имей память смертную – и вовеки не согрешишь), тогда конечно, глупо грешить. Глупо разгадывать кроссворды, если ты живёшь памятью смертной, глупо читать бульварную литературу, глупо проводить время впустую. Глупо ругаться, спорить. Всё становится глупым, мелким и бессмысленным. Глупо обижаться на других людей. Какой смысл обижаться, если ты живёшь последний день, лучше простить, лучше наполнить это время своей жизни добром, любовью, милосердным прощением. Тогда вдруг жизнь становится совершенно иной. Если человек и согрешил в этот день, то он не будет ждать долгое время для покаяния, он сразу покается, сразу придёт попросить прощения. И так каждый день, в течение всей жизни, пока не умрёт.

И когда человек находит в себе мужество так жить, тогда жизнь его становится очень творческой, очень счастливой, очень наполненной. Он дорожит каждой минутой своей жизни. Он молится, он беседует с другими людьми, потому что это тоже счастье. Он может писать стихи или картины, или изобретать какие-то вещи, или строить дом, или копать огород, – всё человеческое. Он может делать всё, что по-человечески можно делать, исходя из того, что ему в последний раз даётся возможность что-то сделать на этой земле, потрудиться своими руками для ближних. И всё для него приобретает совершенно новый смысл. Вот что такое память смертная. И когда человек таким образом умирает ежедневно, когда он свыкается с мыслью, что этот день может быть последним… Помните, как у Достоевского старец Зосима рассказывает о смерти своего брата Маркела? Тот был безбожником, даже тушил лампадку у своей няни, а потом вдруг заболел и в течение поста просто сгорел. И как же он эту болезнь проживал, как он у птичек прощения просил! Прочитайте, это очень полезно, чтобы понять, что такое память смертная, очень глубоко написано. И собственно говоря, наши вечерние молитвы носят тот же самый характер, – характер глубокого покаяния и примирения.

Молитва Святому Духу

Благодать Божия даёт силы Любимого любить;

и влечётся душа к молитве непрестанно,

и не может забыть Господа ни на секунду.

Давайте откроем молитвослов и посмотрим, всё ли хорошо у нас с пониманием тех слов, которые мы говорим Богу каждый день: нельзя же говорить Ему такие слова, в которых ты ничего не понимаешь. Наше утреннее правило начинается с обращения к Духу Святому: Царю Небесный… В этой молитве есть слова Иже везде Сый и вся исполняяй. Исполнение – это церковнославянское слово, которое часто встречается в богослужении и означает полноту. Дух Святой всё Собой наполняет, а не исполняет все наши заветные желания. Когда мы молимся Святому Духу, мы просим прежде всего, чтобы Дух Святой исполнил Собой нас.

С этого вообще всё начинается, – мы живём и в Церкви, и в молитве, если Дух Святой действует в нас. Ведь если мы эту молитву прочитаем по-настоящему хорошо, вложим в каждое слово своё желание того, что в ней дано, то мы исполним всё, что заложено в правиле. Но если мы, начиная с этой молитвы утреннее правило, её не осмысливаем, не просим всерьёз, то Дух Святой приходит к нам, а вселиться в нас не может, потому что на самом деле мы не очень этого хотели, да, собственно, и не очень этого просили, не уделили должного сердечного чувства и открытости нашей души, не вложили настоящего желания. И вот, первые слова были нами не осмыслены, мы ещё на них не проснулись – и все остальные молитвы лишаются всякого смысла. Правило становится формальным, потому что в нас должен был вселиться Дух, дальше молитва должна была уже двигаться так, как Дух Святой в нас действует. Это всегда легко ощущается.

Начиная читать утренние молитвы, мы часто не подходим к этому серьёзно, не понимаем вообще, с Кем разговариваем. А мы разговариваем со Святым Духом, с Третьей Ипостасью Святой Троицы; с Тем, с Кем постоянно встречаемся в Церкви в Таинствах, с Кем соединяемся в Евхаристии, Кто отпускает наши грехи на исповеди, – с Самим Богом. Мы очень мало знакомы с Третьей Ипостасью Святой Троицы, Которая должна быть к нам ближе всего, потому что именно Духа Святаго Бог послал в мир в день Святой Пятидесятницы, именно Дух Святой сейчас находится с нами, действует в нас, всё открывает и всё собой наполняет. Это становится особенно ясно и понятно, когда мы празднуем день Святой Троицы, когда читаем эти удивительные Троические молитвы, просительные ектеньи Духу Святому, чтобы Он сошёл на нас. У преподобного Силуана Афонского столько замечательного написано о Духе Святом, именно о том, как Он опознаётся и как через Него познаётся мир. Молитва Святому Духу – очень важный первый шаг правила, и если она нас оживляет, то значит, мы готовы читать следующие молитвы.

А между тем мы практически с Духом Святым незнакомы. Мы знаем Иисуса Христа, потому что Он изобразим, – в Евангелии, в притчах, в Своём учении, в искупительном подвиге, в Своём Богочеловеческом воплощении. Мы ещё как-то можем обращаться к Богу Отцу, потому что Богоотцовство нам понятно. А вот Духа Святаго мы знаем меньше всего, и это очень горько, потому что жизнь христианская, по слову преподобного Серафима Саровского, – стяжание Духа Святаго. Поэтому так важно, чтобы жизнь каждого христианина стремилась к Его познанию. А наша жизнь духовная тем и бедна, что мы Духа Святаго не знаем.

Утреннее правило.

Из молитвы 5-й, святителя Василия Великого

Читайте так же:  Молитвы на 9 день после смерти 17 кафизма

…И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю

настоящаго жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлаго

и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа, воньже со славою Судия всех

приидет, комуждо отдати по делом его; да не падше и

обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание обрящемся

готови, в радость и Божественный чертог славы Его совнидем,

идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость

зрящих Твоего Лица доброту неизреченную…

Из этой молитвы совершенно очевидно, что христианин каждый день встречает пришествие Господне, каждое утро готовится к встрече с Богом; каждый день для христианина может быть его днём Страшного суда. Чаще всего мы её просто не понимаем до конца, и смысл её остаётся для нас нераскрытым, а она об этом именно и говорит. Надо к этой молитве отнестись очень трезвенно: мы должны чётко понять, что сейчас мы начинаем день, идём встречать Бога, встретимся с Господом, можем придти на Страшный суд. Это к тому же и очень поэтическая молитва; Василий Великий был настоящим поэтом.

Мы ждём день, когда придёт Судия и всем воздаст по делам, и поэтому будем бодрственно выходить встречать Господа.

Молитвы утренние и вечерние

Утром, вставши от сна, еще на постели, перекрестись с молитвою: Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго.

Вставши с постели и умыв лице свое, а вечером, отходя ко сну, встань с благоговением пред святыми иконами и, взирая на них, мысль свою устремляя к невидимому Богу и его святым, истово, не спеша, ограждая себя крестным знамением и кланяясь, произноси с умилением молитву мытаря:

Боже, милостив буди мне грешному (поклон). Создавыи мя, Господи, и помилуй мя (поклон). Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя, грешнаго (поклон).

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон всегда земной).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон).

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).

Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста, и святаго Ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси мя грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. (поклон земной, без крестнаго знамения).

Эти молитвы называются «началом» или «приходными и исходными поклонами» потому, что они совершаются в начале и после всякого молитвенного правила.

После этого повтори молитву мытаря с поклонами:

Боже, милостив буди мне грешному (поклон). Создавыи мя, Господи, и помилуй мя (поклон). Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго (поклон).

И с благоговением начинай утренние молитвы.

За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь (поклон всегда поясной). Перекрестись и говори трижды:

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради.

Далее: Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже благо сотворих пред Тобою (поклон), но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя (поклон), да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком. Аминь (поклон).

Обведенные чертой молитвы вечером не читаются.

Далее перекрестись и читай:

Царю небесныи, Утешителю, Душе истинныи, Иже везде сыи и вся исполняя, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, душа наша.

Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, помилуй нас (трижды с поклонами). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святыи, посети и исцели немощи наша, Имене Твоего ради. Господи помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком. Аминь. Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущныи даждь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь. Господи помилуй (12 раз).

Если утро — читается:

От сна востав, благодарю Тя, Всесвятая Троице, яко многия ради благости и долготерпения не прогневася на мя грешнаго и лениваго раба Твоего, и не погубил еси мене со беззаконии моими, но человеколюбствова. И в нечаянии лежаща, воздвиже мя утреневати и славословити державу Твою непобедимую. И ныне, Владыко, Боже Пресвятыи, просвети очи сердца моего и отверзи ми устне поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем. Воспевати же и славити пречестное и великолепое имя Твое: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веком. Аминь.

Далее, как утром, так и вечером, читай:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон). Приидите, поклонимся Христу, Цареви и Богу нашему (поклон). Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Исусу Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

ПСАЛОМ 50 (покаянный)

Ограждая себя благоговейно крестным знамением, произносим СИМВОЛ ВЕРЫ — слова святых отец Первого и Второго Вселенского собора (крестное знамение без поклона):

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа, Исуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы вочеловечшася. Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погребенна. И воскресшаго в третии день по писаниих. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию несть конца. И в Духа Святаго, Господа истиннаго и Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. И во едину святую соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвым. И жизни будущаго века. Аминь.

Богородице Дево, радуися, обрадованная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим (с поклонами трижды).

О! Всепетая Мати, рождьшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приношение приемши, от всякия напасти избави всех, и грядущия изми муки, вопиющия Ти: Аллилуия (трижды, с поклонами земными).

Непобедимая и божественная сила честнаго и животворящаго Креста Господня, не остави мя грешнаго, уповающаго на Тя (поклон). Пресвятая Владычице моя Богородице, помилуй мя, и спаси мя, и помози ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце (поклон). Вся небесныя силы, святии ангели и архангели, херувими и серафими, помилуйте мя, и помолитеся о мне грешнем ко Господу Богу, и помозите ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце (поклон). Ангеле Христов, хранителю мой святыи, помилуй мя и помолися о мне грешнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце (поклон). Святыи великии Иоанне, пророче и Предотече Господень, помилуй мя, и помолися о мне грешнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце (поклон). Святии славнии апостоли, пророцы и мученицы, святителие, преподобнии и праведнии и вси святии, помилуйте мя, и помолитеся о мне грешнем ко Господу Богу, и помозите ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце (поклон).

Читайте так же:  Молитва Святителю феодору ростовскому

После сего молись по три раза с поклонами следующие молитвы.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе. Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго. Слава, Господи, Кресту Твоему Честному. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси мя грешнаго раба Твоего. Ангеле Христов, хранителю мой святыи, спаси мя грешнаго раба Твоего. Святии архангели и ангели, молите Бога о мне грешнем. Святыи великии Иоанне, пророче и Предотече, Крестителю Господень, моли Бога о мне грешнем. Святыи славныи пророче Илие, моли Бога о мне грешнем. Святии праотцы, молите Бога о мне грешнем. Святии пророцы, молите Бога о мне грешнем. Святии апостоли, молите Бога о мне грешнем. Святии славнии апостоли и евангелисти: Матфее, Марко, Луко и Иоанне Богослове, молите Бога о мне грешнем. Святии славнии верховнии апостоли Петре и Павле, молите Бога о мне грешнем. Святии велиции трие святителие: Василие Великии, Григорие Богослове и Иоанне Златоусте, молите Бога о мне грешнем. Святителю Христов Николае, моли Бога о мне грешнем. Преподобныи отче Сергие, моли Бога о мне грешнем. Святыи священномучениче и исповедниче Аввакуме, моли Бога о мне грешнем. Святителю Христов и исповедниче Амвросие, моли Бога о мне грешнем. Преподобнии и богоноснии отцы наши, пастырие и учителие вселенней, молите Бога о мне грешнем. Святии вси, молите Бога о мне грешнем.

После этого помолись святому, имя которого носишь, и святому, празднуемому этого числа, также и другим святым, кому хочешь. Не забудь помолиться и епитимию, какие поклоны имеешь от духовного отца.

Потом молись о здравии правящего епископа, духовного отца, родителей, родственников и близких, по три раза произнося с поклонами о здравии и о спасении:

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих (поклон) (называй имена, за кого молишься). Избави их от всякия скорби, гнева и нужды (поклон). От всякия болезни душевныя и телесныя (поклон). И прости им всякое согрешение, вольное и невольное (поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон).

Потом помолись за упокой духовных отцов, родителей и близких, и за кого имеешь усердие, по три раза произнося с поклонами:

Покой, Господи, душа усопших раб Твоих (поклон) (называй имена, за кого молишься). И елика в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон). Вечныя муки избави (поклон). Небесному царствию причастники учини (поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон).

Заканчивая молитвы, говори:

Господи, или словом, или делом, или помышлением согреших во всей жизни моей, помилуй мя и прости мя, милости Твоея ради (поклон земной). Все упование мое к Тебе возлагаю, Мати Божия, сохрани мя во Своем си крове (поклон земной). Упование ми Бог, и прибежище мое Христос, и покровитель ми есть Дух Святыи (поклон земной).

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон всегда земной).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).

И отпуст:

Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спаси мя грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

И, наклонившись до земли, без осенения себя крестным знамением, читай прощение:

Ослаби, остави, отпусти, Боже, согрешения моя, вольная и невольная, яже в слове и в деле, и яже в ведении и не в ведении, яже во уме и в помышлении, яже во дни и в нощи, вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Вставши, читай молитву сию с поклонами:

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благо сотвори, братиям и всем сродником нашим, иже и уединившимся, даруй им вся, яже ко спасению прошения и живот вечныи (поклон). В болезнех сущия посети и исцели, в темницах сущих свободи, по водам плавающим Правитель буди и иже в путех шествующим, исправи и поспеши (поклон). Помяни, Господи, и плененныя братию нашу, единоверных православныя веры, и избави их всякаго злаго обстояния (поклон). Помилуй, Господи, давших нам милостыню и заповедавших нам, недостойным, молитися о них, прости их и помилуй (поклон). Помилуй, Господи, труждающихся и служащих нам, милующих и питающих нас, и даруй им вся, яже ко спасению, прошения и живот вечныи (поклон). Помяни, Господи, прежде отшедшия отцы и братию нашу и всели их, идеже присещает свет лица Твоего (поклон). Помяни, Господи, и нашу худость и убожество, и просвети наш ум светом разума святаго Евангелия Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь (поклон).

Оканчиваются сии молитвы обычным семипоклонным началом (смотри «приходные и исходные поклоны» в начале).

По окончании молитв, как утром, так и вечером, ограждаясь своим нательным крестом, говори: Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, благослови и освяти, и сохрани мя силою Живоноснаго Креста Твоего.

После этого целуй крест.

И читай молитву Кресту, перекрестясь:

Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его, яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменающихся крестным знамением, и да возвеселимся рекуще: радуися, Кресте Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятаго Господа нашего Исуса Христа, во ад сшедшаго, и поправшаго силу диаволю, и давшаго нам Крест Свой Честныи на прогнание всякаго супостата.

О! Пречестныи и Животворящии Кресте Господень, помогай ми, с Пресвятою Госпожею Богородицею, и со всеми святыми небесными силами, всегда и ныне и присно и во веки веком. Аминь.

Вечерние и утренние молитвы pdf
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here