Тропарь кондак величание молитва Николаю Чудотворцу

Полное описание: Тропарь кондак величание молитва Николаю Чудотворцу - для наших любимых читателей.

Тропарь кондак величание молитва Николаю Чудотворцу

П ра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче священнонача́льниче Нико́лае/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

В Ми́рех свя́те священноде́йствитель показа́лся еси́,/ Христо́во бо преподо́бне Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х,/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти./ Сего́ ра́ди освяти́лся еси́,// я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Тропарь пренесению честных мощей, глас 4

П риспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́, светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих ве́рно:// спаса́й нас я́ко предста́тель наш вели́кий, Нико́лае.

Ин тропарь пренесению честных мощей, глас 4:

О те́чество свое́, Ми́ры Лики́йския, не оста́вль ду́хом,/ во преми́рный град Ба́рский пресла́вно те́лом пренесе́ся, архиере́ю Нико́лае./ И отту́ду мно́жество челове́ческое свои́м прише́ствием возвесели́л еси́/ и боля́щия исцели́л еси́./ Те́мже тя мо́лим, святи́телю Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак пренесению честных мощей, глас 3:

В зы́де я́ко звезда́ от вост́ока до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,// преди́вный и ми́лостивый.

Тропарь на рождество святителя, глас 4:

Ч у́дное и сла́вное рождество́ твое́, святи́телю Нико́лае,/ Це́рковь днесь правосла́вных све́тло пра́зднует,/ и́бо стоя́нием ногу́ твое́ю/ яви́ тя Госпо́дь и провозвести́ бы́ти свети́льника и учи́теля ми́ряном,/ весь мир обогаща́юща и просвеща́юща чудесы́./ Тем вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак на рождество святителя, глас 2:

В Ми́рех ро́ждься, свя́те Нико́лае,/ от благоро́дна ко́рене, я́ко благопло́дна ветвь, прозя́бл еси́,/ испо́лнь бо быв Боже́ственных даро́в,/ я́ко со́лнце заря́ми, весь мир чудесы́ просвети́л еси́./ Сего́ ра́ди прославля́ем тя,// я́ко ученика́ и таи́нника Бо́жия благода́ти.

Тропарь на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву, глас 3:

Я́ ко драгоце́нное бога́тство,/ прии́де к нам от Вели́кия реки́ Вя́тки/ в ца́рствующий сей град наш Москву́/ честна́я ико́на о́браза твоего́, святи́телю Нико́лае,/ и мно́гая у́бо чудеса́ в прише́ствии свое́м сотвори́,/ боля́щия исцели́ и вся челове́ки удиви́./ Сего́ ра́ди повеле́нием самоде́ржца царя́ / списа́ся с нея́ сия́ честна́я ико́на твоя́ / на просвеще́ние и моле́ние всем лю́дем ца́рска гра́да,/ ю́же днесь зрим и покланя́емся ей,/ моля́ще тя, таи́нника Христо́ва:/ моли́, свя́те, о всех нас,// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву, глас 4:

Д несь всеусе́рдне восхваля́ем тя, святи́телю о́тче Нико́лае,/ и честны́й сей о́браз твой ве́рно почита́ем,/ и любе́зно целу́ем и,/ я́ко ве́лие таково́е дарова́ние нам от Христа́ Бо́га дарова́ся,/ па́че бо сапфи́ра и топа́зия,/ принесе́ся к нам от ме́ста, реко́маго Вя́тка, в ца́рский град,/ на исцеле́ние всем приходя́щим к нему́ с ве́рою./ Тем спрославля́ем твою́ святу́ю па́мять// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой Зарайская, глас 4:

П ресве́тлый хра́ме Свята́го Ду́ха,/ Богому́дре о́тче Нико́лае,/ благода́тию Небе́с освяти́ ду́ши на́ша,/ заступи́ и покры́й всечестны́м твои́м омофо́ром,/ его́ же прия́л еси́ от рук Пречи́стыя Де́вы,/ и просвети́ нас све́том за́поведей Христа́,/ от Него́ бо прия́л еси́ глаго́лы жи́зни./ Моли́ бла́гость Отца́ Небе́снаго,/ во е́же спасти́ся/ правосла́вно чту́щим тя,// да́руя нам ве́лию ми́лость.

Кондак святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой Зарайская , глас 6:

Д и́вного в чудесе́х чудотво́рца / воспое́м, вси лю́дие, / пра́зднующе но́ваго исто́чника щедро́т явле́ние, / издале́че к нам прите́кшаго, / вели́каго святи́теля хоте́нием: / припа́дающе к нему ве́рою, / напая́ем жа́ждущия ду́ши своя́, / любо́вию зову́ще : / о пресла́вный Нико́лае, / па́стырю наш до́брый, / помози́ нам, немощны́м и убо́гим, / в житии́ сем многотру́дном // и ве́чныя жи́зни насле́дники нас сотвори́.

О вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О всехва́льный, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае! Мо́лим тя, бу́ди наде́жда всех христиа́н, ве́рных защи́титель, а́лчущих корми́тель, пла́чущих весе́лие, боля́щих врач, по мо́рю пла́вающих управитель, убо́гих и си́рых пита́тель и всем ско́рый помо́щник и покрови́тель, да ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети сла́ву избра́нных Бо́жиих на Небеси́ и с ни́ми непреста́нно воспева́ти Еди́наго в Тро́ице покланя́емого Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва Николаю Чудотворцу на возврат любимого

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О , всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, гу́бящих е́; и вся́кую страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами, от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́ и напра́сныя сме́рти; и я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й в темни́це сидя́щих и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию. Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Новости

    24 Октябрь 2019

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлено:

08 05 Час первый для домашнего (келейного) чтения.

08 06 Час третий для домашнего (келейного) чтения.

Кондак святителю Николаю Чудотворцу

Содержание

1. Церковнославянский текст Минеи, 6/19 декабря н.ст

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь: В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, / Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, / положил еси душу твою о людех твоих / и спасл еси неповинныя от смерти. / Сего ради освятился еси, / яко великий таинник Божия благодати.

Икос: Воспоим ныне святителя песньми, / мирским людем пастыря и учителя, / да молитвами его просветимся: / се бо явися чист весь, нетленен духом, / Христу принося жертву непорочну, чисту, Богу благоприятну, / яко святитель, очищен и душею и телом, / темже сый истинно Церкве предстатель и поборник сея, / яко великий таинник Божия благодати.

2. Русский перевод диак. Сергия Цветкова

В Мирах Ты, Святый, явился священнодействующим; ибо ныне, исполнив Евангелие Христово, ты положил душу свою за народ свой; ты спас невинных от смерти: посему освятился ты, великий учениѻТак, переведено в кондакарии XI в. Моск. Син. Библ. Греческое слово: μύστης – Cardin. Pitra перевел: minister. Божия благодати.

1) ( Ἀνυμνήσωμεν ) Прославим ныне песнями святителя, пастыря и учителя в Мирском народе, чтобы нам просветиться его молитвами: ибо, вот, он показался чистым, неповрежденным по духу; он приносит Христу жертву непорочную, чистую, Богу благоугодную, как святитель, притом, быв очищен и душею и телом; посему воистину он есть предстатель церкви и поборник ея, великий ученик Божия благодати.

2) (Ἰ δού ) Вот ныне, в сей день, праздник святителя, – просветимся, народы, светло празднуя, и воспоем песнь Христу Спасителю! Ибо Христос прославил его славою, и поставил великим светильником, просвещающим всех людей, как священно-действенника своих таинств. Воистину обильный делатель благочестия, чудный заступник сиротам, предстатель вдовиц и молитвенник за всех явился ты, великий ученик Божия благодати.

3) ( Νῦν ) Ныне время высказать о Божественных величиях твоих: но никто не может (достойно) восхвалить тебя; ибо ты явился сосуд благоуханный Христов, распространяющий благоухание на всех прибегающих к тебе, миру благодатному Всесвятаго Духа, преподобне, – миро мысленное, и миро просвещающее намащающихся им с верою и помазавшихся воистинну Божественным миром Христовым: почему и явился ты заступником в Мирах, святитель, великий ученик Божия благодати.

4) (Ὁ) Пастырь добрый, он, собрав овец, и дав им жизнь (духовную), созвал внутрь ограды (церкви Христовой); исхитив же их от власти чуждаго (диавола), изранил сего, врага всех, пущенным камнем из пращи (своей духовной); сам же опять, одержав победу, подобно как Давид над Голиафом, убив камнем (из пращи), низложил всю хитрую ересь страшнаго Савелия, Нестория, Ария и прочих ересеначальников, сей великий ученик Божия благодати.

5) ( Στολισμῶ ) Явно облекшись одеждою добродетели, ты, как другий Моисей, великий по благодати, отче Николае, входил как бы на облаке, проходил как бы по воздуху места неприступныя, всеславне, озаряемый Божественною славою, и вместе с Аароном, Левием и Самуилом служа Христу, Избавителю всех, славный священно-учениик ( ἱερομύστα 2 ; почему вместе с ангелами жительствует он, великий ученик Божия благодати.

6) ( Καιρὸς νῦν ἐξειπεῖν . ) Ныне время высказать. (и проч., как в 3-м икосе).

7) (Ἄ λλος ) Ты, священнейший муж, показался как другий Моисей, взошедши в облако добродетелей, Богодухновенный: ибо он принял Божественный закон, ты же, отче, принял целаго Господа закона, разделил его непорочными руками верным, преподая Божественное брашно, праведный избавитель, предстоящий пред Христом и Богом, как Аарон и Самуил; посему ты сияешь и просвещаешь сущих в вере, великий ученик Божия благодати.

8) ( Ιερῶς ) Ибо он, ревностный священно-учитель, ясно обучает познанию чудес своих и благодати незримой (духовной) премудрости; он богатство свое разделял со всеми, – расточал, раздавал и совершенно удовлетворял нуждающихся, как восклицает Богоотец Давид: «рог его будет во славе и вознесется во свете 3 , да просветится Божественным озарением, да молится (о нас) Господу сей великий ученик Божия благодати.

9) (Ὁ) Благий Боже, – Ты, основавший землю на водах утверди ум мой в страхе Твоем, Господи, чтобы мне и говорить и делать полезное для меня, и возвещать добродетельную жизнь (мужа), обитавшаго в Мирах и источавшаго из души своей миро Божественное, как реку, исполняя благоуханием все души, заболевшия в злосмрадии тяжкими грехами, и делая приятными и слова и дела вопиющих (к нему): «великий ты ученик Божия благодати!»

Читайте так же:  Молитва о военном парне

10) ( Ψήϕ ῳ) По предсказанию рожденный, ты, священнейший Николае, тотчас стал на ноги прямо, сим показывая, что попирать будешь вознесенную гордыню дракона (диавола) и укротишь его безмерное зло, чтобы он не приходил ныне к прибегающим к тебе с верою и воспевающим священный твой и светоносный праздник, которым почтил Христос, признав тебя, отче, святителя и пастыря, великий ученик Божия благодати.

11) ( Ἀμβακούμ ) Древле Аввакум (пророк) был послан к пророку, относя пищу в ров, как написано: ты же, Богоносный, совершив одинаковый с ним подвиг, поспешил на спасение во град, в котором неправедно осужденные, как бы в яме, содержались ныне в темнице в ужасном положении, и исхитив их от смерти, даровал им жизнь вместо обильных яств; почему спасшись, с упованием воспеваем тебя, великий ученик Божия благодати.

12) ( Λυτρωθέντες ) Избавившиеся от несправедливейшаго убийства, всеславне, призвав себе (в помощь) твое страшное предстательство, научили всех, среди опасностей, призывать имя твое и (чрез то) освобождаться от несчастий и скорбей, от которых скоро освободи рабов твоих, во храме твоем вопиющих: «He забудь нас; ибо мы с верою возложили на тебя всю заботу нашу душевную и телесную, отче, и воспеваем тебя непрестанно: великий ты ученик Божия благодати».

13) ( Μιμητὴς ) Во всем быв подражателем Бога, душу свою, мудре, ты положил за стадо свое, всегда с опасностию для себя охраняя оное, отче; почему и все пасомые жезлом слова твоего, слыша сладкий глас твой, познавали (его) и следовали за тобою, удаляясь от чуждаго (гласа) и с верою в твои обители вкупе поселяясь; вместе с ними укрепи нас твоими молитвами, великий ученик Божия благодати.

14) ( Ὀ ) Некогда (Илия) Фесвитянин несся на колеснице: ты же, отче, взошед на свои добродетели, как на колесницу, достиг недостижимаго, оставив другую милоть, твое непорочное тело, разсекая море прегрешений и усугубляя, милость рабам своим, подобно как на Елиссея сугубая нашла сила Всесвятаго Духа, котораго быв сосудом, ты явился чудоносец, великий ученик Божия благодати.

15) ( Σταυροτύπως ) Крестообразно Моисей победил Амалика: и ты крестом сокрушиле диавола; поэтому ты, молитвами Твоими, Николае, возставил живым отрока, бывшаго при смерти, и возвратил его в свою страну, котораго народ узнав, с верою и любовию притекал к тебе, сильно желая получить от тебя благословение; но ты как оным, так и нам даруй благодать, великий ученик Божия благодати.

16) ( Τὸν ) Подражая мудрому Иосифу, всеславне, ты, как и оный, питал и насыщал народы; но ныне сделано более, чем тогда: ибо тот (Иосиф) изобильно раздавал хлеб нуждающимся, ты же, Богомысленне, отче Николае, мудро возвещал слово Христово, и сообщал в сердца нуждающихся восклицая: «не о хлебе едином жив будет человек 4 ; за что с верою они прославляли тебя, великий ученик Божия благодати.

17) ( Ὀπαδὸς ) Неложно быв последователем апостолов, ты возревновал их жительству, отче Николае, мудрый святителю! Почему, всем быв всһ 1Кор. 9:22 , всех ты и пользовал: богатых побуждая не делать зла своею жестокостию, бедных же, напротив, научая переносить с радостию искушения и ожидать награды, какую подает Единый милостивый, (Бог) прославивший тебя, великий ученик Божия благодати.

18) (Ὑ πὸ ) Высоким смирением, святе, укротив душу, ты совсем не являлся гневающимся когда либо на ближняго (своего); ибо прибавляющаго к вере (православной) чуждое учение отвращаяс и отдаляясь, после с кроткою любовию говорил ему: «поди сюда, друг мой, помиримся, чтобы солнце не зашло во гневе нашем 5 . Посему и явился ты другом Господним, – великий ученик Божия благодати.

19) ( Ρύπον ) Избегая житейской нечистоты, ты оделся в чистоту, и, как поет великий Давид духом, ты невинный, умывал руки, Богомысленный, когда желал обойти всечестный жертвенниѻ Пс. 25:6 , на котором, отче, непорочно принося в жертву Агнца Божия, ты явился всей земле другим Аароном, не одежду измывая, но уничтожая бедстия своего вернейшаго народа. Посему поспеши и предвари, спаси нас твоими молитвами, великий ученик Божия благодати.

20) (Ὠ ς ) Быв бодрственнейшим стражем правых учений, ты изгонял из Двора Господня покушавшихся мыслить иначе, святителю, и умерщвлял таковых пращею молений своих; почему свыше получил славу, еще живя на земле являться земным царям, равно как и по смерти ты, как живый, предваряешь от искушений с верою призывающих в опасностях имя твое, Николае; ибо ты великий ученик Божия благодати.

21) ( Μὴ ) He умедли даровать предстательство свое с теплою верою умоляющим (тебя) об оном, всечестне; ибо все мы обычно всегда имеем тебя предстателем и избавителем в напастях и обстояниях, – мы, узнавшие по опыту твою скорую помощь и сострадательную любовь, святе, подобно тому, как сверх чаяния во сне ты освободил обреченных на смерть, приведших на память только твое имя, великий ученик Божия благодати.

22) ( Ἀθυμία ) Великая печаль объяла нас от безмерных зол, и нет отрады: но ты, отче Николае, поспешивши на помощь предавшимся злым деяниям и к аду приблизившимся, подая силу благодати твоей, подая, Богоблаженнейший, как врачество, сладкую чашу покаяния, и успешно укрепляя твердым упованием надежды, да воспеваем тебя ныне мы спасаемые: великий ты ученик Божия благодати.

23) ( Νενευκότες ) Преклонившись к земли душею и телом, призываем скорое твое заступление; ибо нас обдержит меч смерти, и обладают нами враги безтелесные, святый Николае, которых ты предупредив, покажи безсильным их лукавый и превозносящийся над смиренным совет, вознося рог всех с любовию сердечною верно прославляющих святый твой праздник и призывающих имя твое, великий ученик Божия благодати.

Читайте так же:  Молитва от алкоголизма на расстоянии

24) ( Ὀυδεὶς ) Нет ни одного, кто бы тебя призывал когда либо в напастях, и не получал тотчас (от тебя) избавления, святе; ибо находящихся в море и на земле не оставляешь, всегда спасая, как имеющий власть от Единаго (Бога) все Сотворившаго и ныне дарующаго силу рабам своим, как велегласно вопиет пророк: волю боящихся Бога сотворит Он (Бог 6 , один из которых ты – тот самый ученик Божия благодати.

25) (Ὑ λικῶ ) Вещественной помощи ты не требовал, получив венец от десницы Божией, всеславне, – честь победы, отче Николае; но как всегда благосердый, приими ныне песнь, которую сложил я неискусными устами (своими при помощи благодатнаго) мира твоих молитв, облагоухая все злосмрадие моего сердца, и окропляя ум мой дождем Божественнаго Духа, чтобы прославлять тебя всегда, во веки веков, – великий ученик Божия благодати!

Источник : Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца на некоторые дни святым, некоторые дни недели, некоторыя недели, на двунадесятые праздники и на каждый день страстной седмицы, и стихиры его же на предпразднственные и попразднственные дни пред Рождеством Христовым и по Рождестве Христове. / Перевод Диакона Сергия Цветкова. – М.: Типография Л. Ф. Снегирева, 1881. – С. 17–23.

3. Русский перевод иером. Амвросия (Тимрота) (только текст Минеи)

В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий, / ибо Христово Евангелие исполнив, преподобный, / положил ты душу свою за людей твоих / и неповинных спас от смерти; / потому был ты освящен, / как великий служитель таинств Божией благодати.

Икос: Воспоем ныне иерарха песнями, / людям в Мvрах пастыря и учителя, / чтобы его ходатайствами просветиться: / ибо вот, он явился весь чист, невозмутим духом, / Христу принося жертву непорочную, подлинную, Богу благоприятную, / как священнослужитель, очищенный и душой и телом, / потому он – воистину Церкви покровитель и поборник ее, / как великий служитель таинств Божией благодати.

4. Иные русские переводы (только кондак-проимий)

В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий: евангельское учение Христа исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Потому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати.

В (городе) Мирах (Ликийских) ты, святой, явился совершителем священнодействий: Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Потому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати.

Кондак и первые три икоса на сей день переведены в первый раз из Афонскаго греческаго кондакария Моск. Син. Библ., как неизданные; остальные икосы до конца – из Analecta sacra cardin. Pitri. в первый раз переведенные на Русский язык. Творение св. Романа Сладкопевца. На Греческом языке из начальных букв каждаго икоса – акростих: Α ἶ νος καὶ ὁ ψαλμὸς Ῥ ωμανοῦ – Похвала и песнь Романа.

Так переведено сие слово в кондакарии XI в., в икосе св. Павлу Исповеднику.

Тропарь кондак величание молитва Николаю Чудотворцу

Видео (кликните для воспроизведения).

Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашым.

Кондак, глас 3
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Тропарь на рождество святителя Николая Чудотворца

Тропарь, глас 4
Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь днесь православных светло празднует, ибо стоянием ногу твоею яви тя Господь и провозвести быти светильника и учителя миряном, весь мир обогащающа и просвещающа чудесы. Тем вопием ти: моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь на перенесение мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских

Тропарь, глас 4
Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей Святителя и Чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш, великий Николае.

Кондак, глас 3
Взыдоша, яко звезда, от востока до запада твоя мощи, святителю Николае, море же освятися шествием твоим, и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо деля явился еси, чудотворец изящный, предивный и милостивый.

Тропарь на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву

Тропарь, глас 3
Яко драгоценное богатство, прииде к нам от Великия реки Вятки в царствующий сей град наш Москву честная икона образа твоего, святителю Николае, и многая убо чудеса в пришествии своем сотвори, болящия исцели и вся человеки удиви. Сего ради повелением самодержца царя списася с нея сия честная икона твоя на просвещение и моление всем людем царска града, юже днесь зрим и покланяемся ей, моляще тя, таинника Христова: моли, святе, о всех нас, даровати нам мир и велию милость.

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой “Зарайская”

Тропарь, глас 4
Пресветлый храме Святаго Духа, Богомудре отче Николае, благодатию небес освяти души наша, заступи и покрый всечестным твоим омофором, его же приял еси от рук Пречистыя Девы, и просвети нас светом заповедей Христа, от Него бо приял еси глаголы жизни. Моли благость Отца Небеснаго, во еже спастися православно чтущим тя, даруя нам велию милость.

Величание
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Читайте так же:  Очень сильная молитва от пьянства сына

Тропарь кондак величание молитва Николаю Чудотворцу

Правило веры и образ кротости, воздержания учителю яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь днесь православных светло празднует, ибо стоянием ногу твоею яви тя Господь и провозвести быти светильника и учителя миряном, весь мир обогащающа и просвещающа чудесы. Тем вопием ти: моли Христа Бога спастися душам нашим.

Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей Святителя и Чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш, великий Николае.

Взыдоша, яко звезда, от востока до запада твоя мощи, святителю Николае, море же освятися шествием твоим, и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо для явился еси, чудотворец изящный, предивный и милостивый.

Яко драгоценное богатство, прииде к нам от Великия реки Вятки в царствующий сей град наш Москву честная икона образа твоего, святителю Николае, и многая убо чудеса в пришествии своем сотвори, болящия исцели и вся человеки удиви. Сего ради повелением самодержца царя списася с нея сия честная икона твоя на просвещение и моление всем людем царска града, юже днесь зрим и покланяемся ей, моляще тя, таинника Христова: моли, святе, о всех нас, даровати нам мир и велию милость.

Пресветлый храме Святаго Духа, Богомудре отче Николае, благодатию небес освяти души наша, заступи и покрый всечестным твоим омофором, его же приял еси от рук Пречистыя Девы, и просвети нас светом заповедей Христа, от Него бо приял еси глаголы жизни. Моли благость Отца Небеснаго, во еже спастися православно чтущим тя, даруя нам велию милость.

Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь Николаю чудотворцу – текст

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Среди церковной лексики встречается такое понятие как тропари. Это текст своеобразного литургического гимна или песнопения. Слово греческого происхождения переводится как «памятник». В настоящее время тексты слагаются к празднику или богослужение. В старые время тексты составлялись просто, чтобы почтить память святых, например тропарь и величание Николаю Чудотворцу. Затем тексты стали рифмовать и добавили музыку.

О чем повествует жизнь Николая Угодника

На иконах изображают Святого седовласым старцем, который прожил много лет в служении Господу и людям. Николай Чудотворец принадлежит к Святым высшей иерархии, его именуют еще святителем. Он в молодые годы отказался от родительского наследства и стал служить Господу.

Когда его избрали пастырем, он стал архиепископом города Мира, столицы существующей в то время Ликии в малой Азии. Сейчас это территория Турции. В те далекие времена на должность избирал народ.

Жизнь Святого пронизана рассказами о защите несправедливо наказанных людей. Он был бесстрашным, однажды выхватил меч из рук палача и спас трех прихожан от невинной смерти. Святитель приходил во снах к императору Константину с просьбой помиловать незаконно наказанных трех полководцев, которые взывали к нему о помощи. Николай Чудотворец обеспечил приданым трех девиц, которых отец решил продать в гетеры, богини любви.

Торговца зерном он просил идти в голодающий город Мира, вложив ему в кулак золотые монеты. Николай дает жизнь трем детям, которые получили тяжелые раны от владельца постоялого двора. Святой спустился с небес и помог вывести корабль при крушении в правильном направлении. Он покровитель детей, путешественников, моряков, девушек и женщин. Поэтому его чудеса и подвиги нашли отражение в пении песен, тексты которых именуются тропарями.

Текст величания святому Николаю угоднику

Ответ

Молитва Святому Святителю Св Николаю Угоднику Чудотворцу
Молитва

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Читайте так же:  Самые сильные молитвы на возврат любимого

Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашым.

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Тропарь на рождество святителя Николая Чудотворца

Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь днесь православных светло празднует, ибо стоянием ногу твоею яви тя Господь и провозвести быти светильника и учителя миряном, весь мир обогащающа и просвещающа чудесы. Тем вопием ти: моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь на перенесение мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских

Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей Святителя и Чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш, великий Николае.

Взыдоша, яко звезда, от востока до запада твоя мощи, святителю Николае, море же освятися шествием твоим, и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо деля явился еси, чудотворец изящный, предивный и милостивый.

Тропарь на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву

Яко драгоценное богатство, прииде к нам от Великия реки Вятки в царствующий сей град наш Москву честная икона образа твоего, святителю Николае, и многая убо чудеса в пришествии своем сотвори, болящия исцели и вся человеки удиви. Сего ради повелением самодержца царя списася с нея сия честная икона твоя на просвещение и моление всем людем царска града, юже днесь зрим и покланяемся ей, моляще тя, таинника Христова: моли, святе, о всех нас, даровати нам мир и велию милость.

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой “Зарайская”

Пресветлый храме Святаго Духа, Богомудре отче Николае, благодатию небес освяти души наша, заступи и покрый всечестным твоим омофором, его же приял еси от рук Пречистыя Девы, и просвети нас светом заповедей Христа, от Него бо приял еси глаголы жизни. Моли благость Отца Небеснаго, во еже спастися православно чтущим тя, даруя нам велию милость.

Тропарь святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Видео (кликните для воспроизведения).

Николай Чудотворец.

Тропарь святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу память 19 декабря и 22 мая

Правило веры и образ кротости, воздержания учителю яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Комментарии участника: Андрей Рыбак (2)

Тропарь на рождество святителя Николая Чудотворца

Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь днесь православных светло празднует, ибо стоянием ногу твоею яви тя Господь и провозвести быти светильника и учителя миряном, весь мир обогащающа и просвещающа чудесы. Тем вопием ти: моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь на перенесение мощей святителя и Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских

Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей Святителя и Чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш, великий Николае.

Взыдоша, яко звезда, от востока до запада твоя мощи, святителю Николае, море же освятися шествием твоим, и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо для явился еси, чудотворец изящный, предивный и милостивый.

Тропарь на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву

Яко драгоценное богатство, прииде к нам от Великия реки Вятки в царствующий сей град наш Москву честная икона образа твоего, святителю Николае, и многая убо чудеса в пришествии своем сотвори, болящия исцели и вся человеки удиви. Сего ради повелением самодержца царя списася с нея сия честная икона твоя на просвещение и моление всем людем царска града, юже днесь зрим и покланяемся ей, моляще тя, таинника Христова: моли, святе, о всех нас, даровати нам мир и велию милость.

Тропарь перед иконой святителя Николая Чудотворца, именуемой «Зарайская»

Пресветлый храме Святаго Духа, Богомудре отче Николае, благодатию небес освяти души наша, заступи и покрый всечестным твоим омофором, его же приял еси от рук Пречистыя Девы, и просвети нас светом заповедей Христа, от Него бо приял еси глаголы жизни. Моли благость Отца Небеснаго, во еже спастися православно чтущим тя, даруя нам велию милость.

Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь кондак величание молитва Николаю Чудотворцу
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here