Молитва по умершему коту

Полное описание: Молитва по умершему коту - для наших любимых читателей.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Читайте так же:  Сильные молитвы чтобы парень любил

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы о здоровье домашних животных

Домашние животные многие тысячелетия сопровождают жизнь человека, находятся рядом с ним и становятся его верными друзьями, кормильцами, помощниками. Но так же, как и люди, они болеют, страдают от различных недугов. Если это случается, помочь животному может квалифицированная ветеринарная помощь и молитвы о здоровье домашних животных, обращенных к Высшим Силам их хозяевами.

Молитва святому Власию

У животных, как и у людей, есть небесные покровители, причем считается, что у каждого вида – он свой. Обращение к ним, поможет его выздоровлению. Среди тех, к кому обращаются с молитвой о здоровье животного — святой Власий. Жизнеописание гласит, что в земной жизни он спасал людей, находящихся при смерти, и молитвой излечивал животных.

К нему обращаются с просьбами защиты животных от болезней. Ему молятся о повышении приплода в стаде, здоровье крупного рогатого скота, свиней и кабанов. Сейчас у многих городских жителей в квартирах живут карликовые свиньи. В случае их болезни, обращение к святому Власию с молитвой будет вполне уместно. К нему можно обращать слова молитвы и при болезни других домашних животных.

Молитва о выздоровлении кошки

Сегодня лидерство среди домашних животных, которых содержит человек, наряду с собаками, занимают кошки. С давних времен к этим представителям животного мира относились очень осторожно, считая, что они связаны не только с миром живых, но и мертвых. Однако все они – создания Божьи, и требуют заботы и внимания, если человек взял на себя ответственность за их содержание. Так же, как и люди, они подвержены различным болезням, которые нужно лечить, облегчая страдания животного. Святому Власию можно читать молитву о выздоровлении домашнего животного – кошки.

Преблаженне и приснопамятне священномучениче Власие, дивный страдальче и предстателю наш теплый, по отшествии твоем в жизнь вечную призывающим твое святое имя пособствовати и во всяких прошениях услышанным быти обещавый! Се, ныне к тебе угоднику Божию, яко ко истинному ходатаю спасения, притекаем и смиренно молимся: предстани нам в помощь, узами грехов связанным, подвигнися на всемощныя твоя к Богу молитвы и помолися о нас грешных: тя бо, недостойнии, призывати на заступление дерзаем, и желаем от всех грехов наших тобою свобождение получити. О, святче Божий Власие! В сокрушении и смирении сердца нашего пред тобою припадаем и молимся: осияй нас, омраченных наветы вражиими, светом благодати свыше, да в нем ходяще, не преткнем о камень ног наших. Тя, яко сосуд в честь избранный и исполненный благодати Божия, молим: сподоби нас грешных от исполнения твоего желаемое прияти, и исцели наша душевныя и телесныя язвы, грехом же нашим прощение и душевному и телесному нашему здравию спасение полезное у Господа испроси, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство о душах и телесех наших, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святым Флору и Лавру

Среди покровителей домашнего скота в старые времена были святые Флор и Лавр. Они считались защитниками лошадей, которые в глубокой древности были верными помощниками человека. В благодарность им был даже учрежден «лошадиный праздник». В этот день лошадей приводили к храмам, читали молитвы святым о защите и здоровье животных, кропили их святой водой. Это укрепляло здоровье лошадей, исцеляло от болезней.

Сегодня эта традиция ушла в прошлое, но известно, что не менее верным другом человека была собака. Церковь лояльно относится к ее содержанию в доме, где есть иконы. Однако у животного должно быть свое место. К святым Флору и Лавру, как и к Власию, можно обращаться с молитвой о здоровье собаки. Если она тяжело больна, слезные молитвы хозяина помогут в ее излечении.

Читайте так же:  Молитва в трудной финансовой ситуации

Мученики достохвальные, всечестные братья Флор и Лавр, услыште всех притекающих к вашему заступлению, и как при жизни вашей вы исцеляли коней, так и теперь избавляйте их от всяких недугов. Вонмите мольбе прибегающих к вам, да от всех будет прославляемо пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, теперь и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господу о спасении и здоровье животных

Господь наш покровительствует не только людям, но и «всяким тварям», о чем можно найти подтверждение в Библии. Поэтому при болезнях домашних животных можно обращать слова молитвы о здравии животного к Богу, будучи твердо убежденным, что она будет услышана.

Молитвы за умершего любимого кота — 2019

В мире мало таких разрушительных вещей, как потеря того, кого любишь. Когда этот человек оказывается четвероногим, в вашей жизни и в вашем сердце впоследствии появляется пустота. Для многих из нас короткий ритуал прощания может дать ощущение замкнутости. Это дает нам возможность попрощаться в последний раз, когда наш питомец пересекается. Это может быть особенно травмирующим, если вам пришлось принять решение об эвтаназии вашей кошки.

Кошки особенно популярны в магических и метафизических сообществах. Есть что-то особенное в существе, которое чувствует себя как дома в волшебном пространстве, как в обычном, и многие люди отождествляют себя с различными чертами своих домашних кошек. Спросите любого владельца питомца-язычника — и у кошек термин «владелец» действительно очень бесполезный — к чему стремится их кошачий друг, и велика вероятность, что вы услышите о том, как его питомцу нравится бродить во время ритуала или работы с заклинаниями и посмотрим, что происходит. Многие из нас, кто имел честь жить с кошкой, пережили тот момент, когда мы отворачиваемся от своего рабочего места на мгновение, и когда мы оглядываемся назад, то прямо в середине довольно много лежит кот. этого

У ShahBoom есть несколько кошек, и он говорит: «У меня не столько кошек, сколько их просто существует, чтобы служить им. Я спасаю кошек, и часто, когда они приходят ко мне, это потому, что они старше и тяжелее». жить в приемных семьях, поэтому я знаю, что в их жизни у меня могут быть только два или три года, или, может быть, еще несколько.

Но я благодарен за каждого из них, и каждый день, когда я их любил, и я удостоверяюсь, что я чту каждого из них, когда они наконец пересекаются ».

Используйте одну или все эти короткие молитвы как часть ритуала прощания с вашей кошкой, чтобы он или она знали, насколько их любят и по которым скучают.

Короткая молитва, чтобы попрощаться

Вы перешли сейчас,в царство духов.Можешь гулять с Бастом,и я увижу тебя снова когда-нибудь.

Молитва о возвращении на Землю

Мать Земля, мы вернемся к тебетело одного из ваших детей.Ее дух вернется к ее предкам,и она продолжит жить в наших воспоминаниях.Мы благодарны, что смоглиподелиться с ней своей жизнью,и отдай ее своим любящим объятиям.

Молитва Басту и Сехмету

Баст, Сехмет, мы вернем тебе ребенка.Благородный, царственный, благородный кот.Следи за ней и направляй еев духовный мир.Пусть она будет благословлена ​​на ваши имена,и охотиться всегда рядом с вами.

Радужный Мост

Одним из самых популярных произведений сегодня, когда речь идет о прощании с домашним животным, является стихотворение. Радужный Мост, Хотя никто, кажется, не уверен, откуда появилось стихотворение, это прекрасная дань уважения животным, которых мы любили и потеряли за эти годы, и многие люди находят это утешительным, когда их питомец скончался. Наш эксперт по кошкам, Фрэнни Сюфи, говорит: «История описывает буколическое место« по ту сторону неба », где собаки и кошки, кролики и птицы мирно живут среди нежных лугов и холмов, бегая и прыгая вместе в пышном зеленая трава.

Все они снова молоды, у них отличное здоровье, и они хотят ничего — кроме людей, которых они любили. Один за другим они ждут нас на Мосту, и когда наше время приближается, их глаза загораются в неописуемой радости, когда мы присоединяемся к ним, чтобы вместе пересечь Радужный Мост. Кто из нас не найдет мира и утешения от веры в то, что такое место существует? «

Молитва по умершему коту

28 октября 2019 в 22:55 — Андрей Рыбак
только любовь готова страдать за других. Когда Господь дает испытать любовь, то понимаешь, что это есть истинная жизнь, а остальное — серый сон. Только любовь делает жизнь глубокой, только любовь . читать далее »

28 октября 2019 в 17:06 — Андрей Рыбак
Опасная технология 5G 5G и Чипирование людей — ВЗАИМОСВЯЗАНО!? Новый Завет : Откровение Иоанна Богослова. «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя . читать далее »

28 октября 2019 в 15:34 — Андрей Бузик
16 октября по старому стилю / 29 октября по новому стилю вторник Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. Поста нет. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I). Прп. Галла (ок. 650). Прп. . читать далее »

28 октября 2019 в 12:13 — Сергей Р
Царь Искупитель Николай II Расплата «Наш мертвый Дух — 100 лет под Камнем Гроба*, Повсюду тлен; Живого — не найдешь: Сердец глухих – чудовищная злоба, И Душ слепых — чудовищная . читать далее »

25 октября 2019 в 22:18 — Андрей Рыбак
Не унывай. КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА. Повесть о настоящем учителе.(1969 г.) читать далее »

25 октября 2019 в 13:24 — Андрей Рыбак
арх. Софроний (Сахаров) 22 октября 2019 года на Святой Горе Афон Константинопольский патриарх Варфоломей объявил о канонизации схиархим. Софрония (Сахарова). Об этом сообщи ватопедский сайт . читать далее »

24 октября 2019 в 23:02 — Андрей Рыбак
Архимандрит Григорий +2018, игумен монастыря Дохиар. Афон Посвящается памяти афонского старца Григория, игумена монастыря Дохиар Монастырь Дохиар. Святая гора Афон. Неопубликованное интервью с . читать далее »

24 октября 2019 в 16:31 — Андрей Бузик
Тайная помощь Амвросия ради умаления собственного прославления Преподобный Амвросий нередко лечил людей непосредственными силами, но чтобы умалить молву о своих чудесных способностях, старец часто . читать далее »

23 октября 2019 в 15:47 — Андрей Бузик
Если двойка в дневнике ребенка не вызывает у вас никаких других чувств, кроме желания накричать, то этот пост для вас. Рассказываем, почему скандалы и наказания за неудовлетворительные отметки — это . читать далее »

Читайте так же:  Молитвы церковные на любовь

22 октября 2019 в 22:32 — Андрей Рыбак
Будь здоров, живи без врачей! Будь здоров, живи без врачей! Режиссер Царёва читать далее »

Кайтсерфинг

Сахалин является идеальным местом для тренировок кайтсерферов, в том числе к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом ТАСС заявил четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу Евгений Новожеев. читать далее »

Альпинизм

29 и 30 октября в 21:00 в Итальянском альпийском клубе (CAI Milano) в Милане состоятся показы документальной картины «Зона смерти Нанга-Парбат». Фильм, выпущенный при поддержке медиагранта РГО, . читать далее »
Видео (кликните для воспроизведения).

28 октября 2019 в 18:54 — Андрей Рыбак
Первая книга Маккавейская Первая книга Маккавейская Глава 1 1 После того как Александр, сын Филиппа, Македонянин, который вышел из земли Киттим, поразил Дария, царя Персидского и Мидийского, и . читать далее »

28 октября 2019 в 15:59 — Андрей Бузик
Метеоры обещают молиться за единство православного мира . 23 октября в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Помпео с главой так называемой «новой Церкви» Украины Думенко. Тот, видимо, . читать далее »

28 октября 2019 в 14:54 — Андрей Рыбак
Тайна первого Евросоюза. Почему рухнул проект тамплиеров? Тайна первого Евросоюза. Почему рухнул проект тамплиеров? Об этом не принято говорить, но первая попытка объединения Европы в одно . читать далее »

28 октября 2019 в 08:48 — Андрей Рыбак
Что такое Любовь Афон. Старец Даниил Катунакский. Что такое любовь? (Животные заставляют людей устыдиться) читать далее »

25 октября 2019 в 16:06 — Андрей Бузик
Страдание святых мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и Агафоники 13 октября по ст.ст. / 26 октября по н.ст. В изложении святителя Димитрия Ростовского Священномученики Карп, епископ Фиатирский, . читать далее »

25 октября 2019 в 10:47 — Андрей Рыбак
17.10.2019 +++ Отошел ко Господу афонский старец Иларион Два измерения Православной Церкви (Отошел ко Господу афонский старец Иларион) В Православной Церкви можно увидеть два измерения: земную . читать далее »

24 октября 2019 в 22:34 — Андрей Рыбак
Рабы «цифры» Рабы «цифры» читать далее »

24 октября 2019 в 10:39 — Николай Гаша
Опыт проживания молитвы «Отче наш» В краткой форме суть Христианства изложена в молитве «Отче наш». Удивительна простота её изложения – интуитивно она понятна даже ребёнку. Рассудок видит, а разум . читать далее »

23 октября 2019 в 15:23 — Андрей Бузик
Воспоминание чуда, бывшего от иконы Господа Иисуса Христа 11 октября по ст.ст. / 24 октября по н.ст. В изложении святителя Димитрия Ростовского икона Иисус Христос В городе Берите1 близ еврейской . читать далее »

22 октября 2019 в 11:12 — Андрей Рыбак
Антон Чехов Чехов прожил сорок четыре года, половину из которых проболел туберкулезом, от которого в итоге и умер, но сделал столько, сколько средний человек не сделает за десять жизней. — Написал . читать далее »

Видео (кликните для воспроизведения).

Скалолазание

После завершения 12-го этапа Кубка мира по скалолазанию 2019 года в Индзае был сформирован окончательный рейтинг в дисциплине многоборье . Высокие позиции в нем дадут возможность спортсменам . читать далее »

Скайранинг

Мечтали когда-нибудь взойти на Эльбрус? Сделайте первый шаг к мечте! Участвуйте 19 января 2020 в забеге Amangeldy Race! Два абсолютных победителя (среди мужчин и женщин) в дисциплине Sky Race получат . читать далее »

28 октября 2019 в 18:46 — Андрей Рыбак
Экуменизм. Схиигумен Сергий Романов. Благословение Русских Старцев.| Схиигумен Сергий читать далее »

28 октября 2019 в 15:53 — Андрей Бузик
Икона Андрея Рублева. Самое известное и таинственное изображение Бога в истории иконописиОбраз «Троица» Андрея Рублева – самое известное и таинственное изображение Бога в истории православной . читать далее »

28 октября 2019 в 14:42 — Андрей Рыбак
Великая Отечественная война 28 октября 1944 год — День освобождения Украины от фашистских захватчиков [HTMLCODE][/HTMLCODE] читать далее »

26 октября 2019 в 05:26 — Андрей Рыбак
старец Силуан О том, что никто не заметил в писаниях прп. Силуана Афонского читать далее »

25 октября 2019 в 15:57 — Андрей Бузик
Икона Божией Матери Иверская Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская» Память: 25 февраля (12 февраля ст. ст.); 10 апреля (28 марта ст. ст.); 06 мая (23 апреля ст. ст.); 26 октября (13 . читать далее »

25 октября 2019 в 01:57 — Андрей Рыбак
«Отче наш» на арамейском языке «Отче наш» на арамейском языке читать далее »

24 октября 2019 в 22:22 — Андрей Рыбак
«Гаттака» все ближе: Госдума приняла законопроект, дающий зеленый свет генетической паспортизации россиян «Гаттака» все ближе: Госдума приняла законопроект, дающий зеленый свет генетической . читать далее »

24 октября 2019 в 09:01 — Андрей Рыбак
Идем в гору Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Святые Апостолы Фома, Иаков, Филипп и преподобные старцы Оптинские! Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: . читать далее »

23 октября 2019 в 10:05 — Андрей Рыбак
Федор и Ирина Конюховы Я худой, и мышц у меня нет. Никто не видел, чтобы я качался. Зато видели, как я молюсь всю ночь. И только с Божьей помощью я делаю то, что делаю. У меня ведь нет ни физических, . читать далее »

22 октября 2019 в 09:48 — Андрей Рыбак
Кто такая бабушка !? Из сочинения третьеклассницы Кто такая бабушка !? Из сочинения третьеклассницы: «Бабушка — это такая женщина, у которой нет своих детей. Она любит маленьких девочек и мальчиков, . читать далее »

Велоспорт

26−27 октября в Ижевске прошел чемпионат и первенство России в дисциплине «маунтинбайк-велокросс». Победу в гонке на 11.1 км одержала представительница Челябинской области Эльвира Хайруллина . читать далее »

Парусный спорт

Rolex Middle Sea Race. Анна Басалкина: У меня даже сейчас не укладывается в голове, как мы вдвоем это прошли! Команда Богатырь (Bogatyr) Игоря Рытова и Анны Басалкиной (рулевой-наставник Академии . читать далее »

Можно ли ставить свечи и молиться за животных?

Да, с точки зрения православия, — можно. Есть даже молитва специальная, касающаяся животных. Называется «На благословение стад»:

Как видим, в этой молитве о животных упоминаются всевозможные несчастья, которыми может быть поражён скот.

Читайте так же:  Молитва ПреСвятой Богородицы иверской

Можно и свечи поставить, конечно. Но только иметь в виду, что при молитве нет ни малейшего смысла возводить скот (так называемую «бессловесную тварь») в ранг человеческий. Поэтому молиться о духовном спасении животного нежелательно. Это пустая трата времени. Имеются в виду недуги физические. Подробнее читайте здесь.

Сейчас даже и бассейны освящают, дельфинариумы. Всё это — своего рода духовная забота о благополучии животных.

Грешно ли молиться за умерших животных?

Да, в определённой степени грешно, с точки зрения церкви. Потому что в высшей степени бессмысленно.

Во-первых, я не представляю себе текст молитвы (например, православной), которая может читаться за упокой души умершего Шарика. Даже если Шарик был редчайшей по сообразительности собакой.

Во-вторых, давайте подумаем логически: о чём молиться, за что, по какому поводу? Об упокоении души? О прощении собаке или кошке всех их грехов? Ну, позвольте, не будем доходить до наипоследнего абсурда.

С человеческой, неофициальной точки зрения с Богом можно говорить о чём и о ком угодно. Можно считать Бога высшим разумом, создателем всех существ (в том числе и того, о котором молиться будем) или внутренним голосом. Но в любом случае Он нас поймёт, если слова будут искренними и добрыми.

Поэтому, грешно истребовать у Бога рая для Шарика. Но побеседовать о нём с Богом в тиши, как о лучшим из друзей — вполне можно.

Молитвы о здравии и защите животных

С этими молитвами обращаются к святым за помощью в исцелении животного и о его защите.

Выберите нужное из меню:

Все молитвы подряд:

Молитва Господу Богу о здравии животного

Господи, Боже наш, Боже сильный и крепкий, власть жизни и смерти имеющий, людей и скот спасающий и посылающий скоро просимое всем, с верою к Тебе прибегающим и прошения их милостиво исполняющий!

К Тебе мы, недостойные рабы Твои, припадая смиренно, с верою в сокрушенном сердце просим и умиленно молимся:

призри милостиво на скот сей, одержимый немощью тяжкой и болезнью пагубной, и скоро исцели силою Твоего благословения, погашая жгущий внутренности его (скота) пламень и болезнь облегчая;

зловредительно деющие и губящие его ветры перемени на благоприятные и даруй ему жизнь и здравие, ради моления верных людей Твоих, к Тебе взывающих:

по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою Честнаго и Животворящего Креста, покровительством небесных Сил безплотных, честнаго и славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых победоносных мучеников, святых безсребреников врачей:

Косьмы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и всех святых Твоих, ибо Ты — источник жизни и ея податель, и Ты спасаеши людей и скот, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Господу на благословение животных

Владыко Господи Боже наш, власть имеяй всякия твари, Тебе молимся, и Тебе просим, якоже благословил и умножил еси стада патриарха Иакова, благослови и стадо скотов сих раба Твоего (имя) и умножи, и укрепи, и сотвори е в тысящы, и избави е от насилия диавола, и от иноплеменник,

и от всякаго навета врагов, и воздуха смертнаго, и губительнаго недуга: огради е святыми ангелы Твоими, всякую немощь, всякую зависть, и искушение, чаровства же и волшебства, от действа находящыя диавольскаго, отгоняя от него:

яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Власию Севастийскому об исцелении животного

Преблаженне и приснопамятне священномучениче Власие, дивный страдальче и предстателю наш теплый, по отшествии тво­ем в жизнь вечную призывающим твое святое имя пособствовати и во всяких прошениих услышанным быти обещавый!

Се ныне к тебе, угоднику Божию, яко ко истинному ходатаю спасения притекаем и смиренно молимся: предстани нам в помощь, узами грехов связанным, подвигнися на всемощныя твоя к Богу молитвы и помолися о нас, грешных;

тя бо, недостойнии, призывати на заступление дерзаем и желаем от всех грехов наших тобою свобождение получити.

О святче Божий Власие!

В сокрушении и смирении сердца на­шего пред тобою припадаем и молимся: осияй нас, омраченных наветы вражиими, светом благодати свыше, да в нем ходяще. не преткнем о камень ног наших.

Тя, яко сосуд в честь избранный и исполненный благодати Божия, молим:

сподоби нас, грешных, от исполнения твоего желаемое прияти и исцели наша душевныя и телесный язвы, грехом же нашим прощение и душевному и теле­сному нашему здравию и спасению полезное у Господа испроси,

да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство о душах и телесех наших, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Флору и Лавру о здравии животных

Мученики достохвальные, всечестные братья Флор и Лавр, услыште всех притекающих к вашему заступлению, и как при жиз­ни вашей вы исцеляли коней, так и теперь избавляйте их от всяких недугов.

Вонмите мольбе прибегающих к вам, да от всех будет про­славляемо пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, теперь и всегда, и во веки веков.

Молитвы за животных

И сказал Бог Ною и сынам его с ним:
Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас,
И со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными…

В жизни каждого животновода, заводчика и просто любителя возникают такие моменты, когда одолевают за «младшенького» страшные волнения. Вот я и решила, что кошка — это такая же созданная Богом тварь, имеет душу, а стало быть, должна быть и молитва, которая животинке непременно поможет.
Искать пришлось долго. Но несколько молитв (я не хотела заговоров, их как раз много, мне нужна была именно молитва) я таки откопала в бескрайнем интернете, и даже на разных языках. Ими и хочу с вами поделиться.

Из церковного молитвослова:

Господи, спаси, сохрани и помилуй создание Твое (- имя), аминь.

Молитва на благословение животных

Владыко Господи Боже наш, власть имеяй всякия твари, Тебе молимся, и Тебе просим, якоже благословил и умножил еси стада патриарха Иакова, благослови и безсловесных тварей сих раба Твоего (имя) и умножи, и укрепи, и сотвори е в тысящы, и избави е от насилия диавола, и от иноплеменник, и от всякаго навета врагов, и воздуха смертнаго, и губительнаго недуга: огради е святыми ангелы Твоими, всякую немощь, всякую зависть, и искушение, чаровства же и волшебства, от действа находящыя диавольскаго, отгоняя от него: яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Икона призри на смирение значение в чем помогает молитва

Об исцелении болезни животных молятся
Святому мученику Уару.

Молитвы в помощь домашним животным читают:

мученикам Флору и Лавру
великомученику Георгию,
св. Архистратигу Михаилу,
св. Николаю Чудотворцу,
св. Герасиму Иорданскому,
св. Серафиму Саровскому,
св. блаж. Ефросинии Колюпановской
св. муч. Трифону.

Мученикам Флору и Лавру

Прехвальнии мученицы Флоре и Лавре, вас не земля потаила есть, но небо прият вы, во еже быти вам молитвенники и предстатели о чтущих с любовию честную память вашу. Молитеся же за ны, трудолюбцы незлобивии, да подвигнет Господь и нас, в трудех и утеснении сущих, к деланию заповедей Его, да не токмо о пищи и питии, но и о еже како угодити Господеви попечемся; споболите печалем и воздыханием нашим, и да не озлобятся до конца души наша, но да возгорятся любовию друг ко другу, да пребудем в мире и единомыслии, якоже и вы, самобратнии блаженнии. Наипаче же утвердите ны в вере святей и правей, юже имуще в сердцам наших, не устрашимся в поношении и унижении и всяких обстояниих, имиже одержими есмы, но, яко испытание силы веры нашея с благодарением сие приимше, доброе исповедание соблюдем, в немже и прейдем от юдоли сей в вечное Царствие Господа нашего, Емуже слава и держава во веки веков. Аминь. Прехвальнии мученицы Флоре и Лавре, молите Господа Бога нашего о нас и о нашей скотинке-животинке.

Молитва о стаде

Владыко Господи Боже наш, власть имеяй всякие твари, Тебе молимся, и Тебе просим, якоже благословил и умножил еси стада патриарха Иакова, благослови и стадо скотов сих раба Твоего (имя) и умножи, и укрепи, и сотвори е в тысящы, и избави е от насилия диавола, и от иноплеменник, и от всякого навета врагов, и воздуха смертнаго, и губительного недуга: огради е святыми ангелы Твоими, всякую немощь, всякую зависть, и искушение, чаровства же и волшебства, от действа находящыя диавольского, отгоняя от него: яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно , и во веки веков. Аминь

Молитва святым и бесплотным небесным силам за животных и растения

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Молитва гуманиста Альберта Швейцера
Prayer by humanist Albert Schweizer

Услышь нашу смиренную молитву, Господи!
Мы молим за всех наших друзей-зверей,
Особенно за тех, кто страдает,
За всех, на кого охотятся, кто потерялся,
Кого бросили, кто напуган или голоден;
За всех, кто должен быть усыплен.
Сжалься над ними, будь милостив!
А тем, кто должен о них заботиться,
Даруй сердца, полные сострадания,
Дай им добрые руки, подскажи ласковые слова.
Да будем мы истинными друзьями для зверей!
Да разделим с ними милость твою и благодать!
Аминь!

Hear our humble prayer oh God,
for our friends, the animals,
especially for those who are suffering:
for any that are lost or deserted
or frightened or hungry.
We entreat for them all
the mercy and pity, and for those
who deal with them, we ask a
heart of compassion and gentle hands
and kindly words.
Make us ourselves, to be true friends
to animals and so to all
wistful creatures in captivity . . .
. . . that we may share thou blessings
of the merciful.

O Gott, erhöre unsere demütige Bitte
für unsere Freunde, die Tiere,
und ganz besonders für die verfolgten Tiere,
für die überlasteten, Hunger leidenden
und für die grausam behandelten Tiere!
Für jene armen,
in Gefangenschaft befindlichen Geschöpfe,
die mit ihren Flügeln
an die Gitterstabe ihrer Kaäfige schlagen;
und für diejenigen,
die verjagt, verloren
oder in Schrecken und Hunger preisgegeben sind,
sowie für jene, die getoötet werden sollen.
Wir bitten, Herr, für sie,
um dein Mitleid und um deine Gnade;
und für diejenigen, denen ihre Pflege obliegt,
bitten wir um ein barmherziges Herz,
weiche Hande und gutige Worte.
Schaffe aus uns, Herr, wahre Freunde unserer Tiere,
mit denen wir den Segen deiner Grossmut teilen dürfen.

Ascolta la nostra preghiera Signore,
la nostra preghiera per i nostri amici animali,
specialmente per quelli tra loro che stanno soffrendo,
per quelli tra loro che sono cacciati o sono perduti,
o sono soli, o terrorizzati, o affamati;
per tutti coloro per i quali e gia stata decretata la morte.
Imploriamo per essi tutta la tua misericordia e tutta la tua pieta.
E per chi ha costanti rapporti con loro
chiediamo un cuore pieno di compassione, mani delicate, e parole gentili.
Rendi ciascuno di noi, un autentico amico degli animali
e permettici di condividere la benedizione della compassione.

Молитва по умершему коту
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here